A'au-Elei (@aau_elei) [similar]

Sydney/Polynesian based custom design/print team. Hand screenprinted material with modern Pacific Island flavour. Enquiries to aauelei@outlook.com

A'au-Elei (@aau_elei)

⏪Design inspired by the Samoan legend 'fale o le fe' e '⏩#aaueleisydney #aaueleisamoa #eleiinspired #polynesian #pasifika #samoa