looc.dsg (@looc.dsg) [similar]

☕️CEO CAROCOFFEE ☕️Founder Cà phê Chất 100 🏡Gia Gia Architecture 📷 lang thang w D7K 📚 🌟 book, coffee, ...

looc.dsg (@looc.dsg)

Rang mẻ cà cuối của năm, gói lại 1 năm trải nghiệm cùng bao lượt khách quen lạ, lạ quen... kính chúc quý khách hàng của Caro năm mới vạn sự khởi mới!
#hốt mẻ cà mới alo liền hotline
0983 985 248 giá tốt cà tốt 👌