I'm Tris (ĐTT) (@tristegan_) [similar]

✌🏻 I'm Tris ( ĐTT) 👟 Sneaker girl🖤 ❤️ Công Túa🌟 My Idol ❤️🌹 HMZ 🍻🥃🍷🐷 🏊🏻‍♀️🚲🎧 Kick Boxing🥊 ♍️♓️📋⌚️👻

I'm Tris (ĐTT) (@tristegan_)

Đi "Khạp" về chân 2 đứa như mọi!!! Hoho có thg bạn như m là ok, khỏi cần bạn trai:))) mặc dì m có bạn gái rou!!😂😂😂😂
#đtt #tris #bff #bf #good #boy #romantic #cool #happy #nike #fat #hột #mít #and #bạn