Thu Hien (@le.gentle) [similar]

"Ta chỉ là chiếc lá Việc của mình là xanh" 🍃🍃