آرويان 🎬 Natural Beauty😋 (@arooyanpv) [similar]

دنیاي حقیقي و مجازي نداره اونیکه بیشعوره، همه جا بیشعوره! 💜💍

آرويان 🎬 Natural Beauty😋 (@arooyanpv)

جايِ حق نشسته :) بي جواب نميمونه :)
چه لذتي ميبَري آبرو مردم و ميبَري ؟! :) هر فحشي بدم كَمته :)
پ.ن ( سيم كارتي كه قبلا داشتم به نام خودم نبود و منظورم از هك اين بود كه اون سيم كارت و تلگرامش الان دست من نيست خدا جواب آدم هاي مردم ازار رو بده) #😔