Yogesh Aawte (@i_n_s_t_a_y_o_g_u) [similar]

😔#तुझ्या चेहर्यावर प्रेम करणारे खुप #मित्र असतील तुझे. #पण मी तर तुझ्या #मनावर प्रेम केले आहे..