Yogesh Aawte (@y_o_g_u_a_a_w_t_e) [similar]

😔#तुझ्या चेहर्यावर प्रेम करणारे खुप #मित्र असतील तुझे. #पण मी तर तुझ्या #मनावर प्रेम केले आहे..