YadaV QuoteS💪My HearT FeelingS (@its_rajeev_yadav_hr24)

ਬੀਬਾ ਅਸੀਂ VeLLy 🔫 ਨਹੀਂ 👈 ✌️ ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ
ਕਿਸੇ ਦੀ 😠 ਆਕੜ ਨੀ ਜਰ ਹੁੰਦੀ .....
#Çute bby ❤️❤️❤️

💃💃βμςΨαηд gДl🙆🙇🙅 (@angriee_bird_sana)

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ
#Çute
#littel
#Šwt
#Čharмiηg
#ьедuту
ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ
💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟

Kiran Krishna (@kiran_krishana)

#çUte ĘnUf 2 MaĶe U loÕķ ŤwîçE..
☺️SwEeT eNuF..But Nöt tooo nice..,A LiL cRazy.,But NoT too wiLd.,😜
#We were Born To Be REAL😍
not PERFECT😎 in our LIFE..#🔥
More...