Ãrûñ dpß (@arun_dps036)

#Ãm sîñgèl
#rèady to mîñgèl

##Éç,, vìçky
##pç,,, ÃRüÑ Dpß Fúñky bøy jãgdîßh

امير السعيدي (@lsydy8723)

‏ثم ماذا؟
‏ثم يرحلون جميعاً وتبقى لك نفسك التي قتلتها من أجلهم.😔💔 #ÃM£€Ŕ7💔

Guru Prasad (@royal_guru)

#ãm Å Höt düdë#wït dã çöõl Àttïtüdë#çàndìd#

M®️WØllF (@mrwollf3682)

Döô$T DÅRÅM KHØñ Â$#ÃM BöDÄmö ,,, BÒ,ÓD. HÁ¥ÓlÀ

Ãm__År (@amaryhl)

L'ãmøür pårfāït n'éxiste pas,mais L'āmøūr n'a pas besoin d'étre pårfãît ,il a just besoin d'étre #VrÃï

#Ãm Ãr

Pradeep Chouhan (@__deep__sa__)

#i*
#ãm#
#not-@-Handsome-guy#
#But-i-can-give-my-hand#
#To-Some-0nè-who-Needs#
#help-beauty-is-in-heart#
#Not-in-face...#
Love baba

Amal (@amal_ba_22)

دعك منهم 👌 ،ستقابل ربك وحيداً ، 👌 ، ممسك بأعمآلك فقط ، فكن مستعد 😐
________
#Ãm'ãŁ💜😘💛😍❤️😗💚
More...