yogesh rahane (@yogishenajivi)

#👉 #ÇøoL _Agi _ಮಾತಾಡಿ _#GirLs _ Nà 👸 ಪಟಾಯ್ಸೊ 🚶_🚶#CaTeGoRy _ಹುಡುಗರು ನಾವಲ್ಲ .⛔️.🚫.
#ಏನೀದ್ರು _ಅದೇ _ಮಾತ್...........‌ ಅದೇ look _ಅದೇ style ........
💛💜💙ಇಷ್ಟ _ಇದ್ದೋಳ್_ ಒಪ್ಪ್ಕೋಳ್ಬೋದು..
👰ಕಷ್ಟ _ಆದೋಳ್ _ಬಿಟ್ _ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು...............

shashi.n yuvin (@shashi.nyuvin)

👉 #ÇøoL Agi ಮಾತಾಡಿ #GirLs👸 ಪಟಾಯ್ಸೊ 🚶🚶#CaTeGoRy ಹುಡ್ಗ ನಾನಲ್ಲ .⛔️.🚫. ,,,ನಂದ್ ಏನೀದ್ರು ಅದೇ ಮಾತ್...........‌ ಅದೇ look ಅದೇ style ........
💛💜💙ಇಷ್ಟ ಇದ್ದೋಳ್ ಒಪ್ಪ್ಕೋಳ್ಬೋದು..
👰ಕಷ್ಟ ಆದೋಳ್ ಬಿಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು... ....SHASHI YUVIN......

pavankalyan pv (@pavankalyan__pk)

#Çøol..N€$$ 😇ove®️ tHe #wind {-}azels ov€r😝 thë #BÁy N@tu®️€'S 🍀day LøvEly.. 💞t!!m€💦 #insta pic🕶️ #insta fun🎈♣️