(@rabbani1453)

Bizans imparatorunun Hz.Muaviye (Radiyallahü Anh)'ya göndermiş olduğu altmış sual ve cevaplardan ibarettir.
İstifade etmek isteyenler yana kaydırarak okuyabilirler.
#bosnalı #şeyh #ali #dede #islamda #hikmetler #ve #illetler #kitap
More...