(@fariba_haghpanah)

به جرات می توان گفت که آقای اون درسی قاطع را در هر بار گزافه گویی#آمریکا به آنان می دهد.
این که ترامپ به ملت های بزرگی چون،#ایران و #کره_شمالی این چنین#توهین و فحاشی می نماید، باید هم این جواب را از این کشورهای بزرگ دریافت کند.
این که آقای اون#ترامپ را به #سگ خطابه و تشبیه می کند، واقعیتی بیش نیست. زیرا افسار او در دستان#صهیونیست ها و لابی آمریکایی است.
ترامپ خوب میداند که کوچکترین ماجراجویی در شبه جزیره کره و شرق آسیا، منجر به فاجعه ای عظیم در کل#جهان می شود.
پس در این صورت به لفاظی های کودنانه اش ادامه می دهد، و او را به یک #رییس_جمهور بی عرضه بدل می کند.
کاش ریاست محترم جمهور ما نیز در #سازمان_ملل، جوابیه ترامپ را به اشعار#حافظ #سعدی حواله نمیدادند و با صلابت تر پاسخ را می دادند
#روحانی
#برجام_خسارت_محض #ظریف
#ما_صدای_مردم_هستیم #مهپا
#دیپلماسی_اقتدار
#دیپلماسی_ذلت
#دیپلماسی_تحقیر
#ما_صدای_مردم_هستیم
#مهپا
#سپاه

great luristanلر ممسنی (@armin.lur)

اینجا فقط باید دهانت را ببندی
تا اصیل باشی!
دهانت را باز کنی
توهین ها شروع میشود...
.
#خفقان#بی_عدالتی#فاشیسم#شونیسم#توهین#بی_ادب

مهرنواز جواهرپور (@mehrnavazejavaherpour)

به جرات می توان گفت که آقای اون درسی قاطع را در هر بار گزافه گویی#آمریکا به آنان می دهد.
این که ترامپ به ملت های بزرگی چون،#ایران و #کره_شمالی این چنین#توهین و فحاشی می نماید، باید هم این جواب را از این کشورهای بزرگ دریافت کند.
این که آقای اون#ترامپ را به #سگ خطابه و تشبیه می کند، واقعیتی بیش نیست. زیرا افسار او در دستان#صهیونیست ها و لابی آمریکایی است.
ترامپ خوب میداند که کوچکترین ماجراجویی در شبه جزیره کره و شرق آسیا، منجر به فاجعه ای عظیم در کل#جهان می شود.
پس در این صورت به لفاظی های کودنانه اش ادامه می دهد، و او را به یک #رییس_جمهور بی عرضه بدل می کند.
کاش ریاست محترم جمهور ما نیز در #سازمان_ملل، جوابیه ترامپ را به اشعار#حافظ #سعدی حواله نمیدادند و با صلابت تر پاسخ را می دادند
#روحانی
#برجام_خسارت_محض #ظریف
#ما_صدای_مردم_هستیم #مهپا
#دیپلماسی_اقتدار
#دیپلماسی_ذلت
#دیپلماسی_تحقیر
#ما_صدای_مردم_هستیم
#مهپا
#سپاه

آرام دانشگر (@aramdaneshgar)

🌷✍🏽هنگامیکه شنیدی کسی به #حضرت_عمر (رض) #توهین کرد بهش بگو : منظورت کدام عُمَره ؟ 👌🏽عمر پسر علی ابن ابی طالب 👌🏽یا عمر پسر حسن بن علی 👌🏽یا عمر پسر حسین بن علی 👌🏽یاعمر پسر علی بن زین العابدین 👌🏽یا عمر پسر موسی کاظم ؟ 🌷✍🏽سپس از او سوال کن چرا اینان فرزندانشان را به این نام اسم گذاری نموده اند ؟ 🌷✍🏽آیا غیر از این است که احترام اصحاب سبب این نام گذاری شده ؟ 🌷✍🏽آیا غیر این است که خواسته اند نام پاک اصحاب رسول خدا بر فرزاندانشان جاودانه بماند ؟

(@maryam.sh.880)

زیبایی های زبان ترکی یا تورکی :
دوز یعنی نمک
دوز یعنی درست
دوز یعنی بچین
دوز یعنی خوک
دوز یعنی صبرکن ................................................ اوزوم یعنی خودم
اوزوم یعنی صورتم
اوزوم یعنی شناکنم
اوزوم یعنی جداکنم
اوزوم یعنی انگور
...............................................
یکی گفت : اینم نمی توانم بنویس بده از رویش بخوانم. گفتم باشه نوشتم :کتی گتی کتی گتی گتی چست؟
گفت یعنی چی ؟؟؟
گفتم یعنی: دهاتیه رفت کت رو برداشت و برگشت.
...............................................
عجایب زبان تورکی...
فعل " چیخدیم"
کنکوردان چیخدیم (قبول شدم)
پله دن چیخدیم (بالا رفتم)
حسابیندان چیخدیم (کسر کردم)
اداره دن چیخدیم (خارج شدم)
سالدیم چیخدم (نشستم فکر کردم)
بکارچیلیغا چیخدیم (تعطیل شدیم)
...............................................
در زبان تورکی 9 نوع گریه کردن داریم: آغلاماق ،
سیزلاماق،
زیرلاماق،
سیزیلداماق،
اینله مک،
زاریماق،
هوکورتمک،
ایچین چالماق،
وییلداماق.
....................................................... دکتر صابر مقدم پزشک فارس زبان مشهور در تبریز می گفت:
اوایل آمدنم به تبریز مریضی داشتم که می گفت "معدم گوینییر" گفتم " درد می کنه؟" گفت یوخ آغریمیر گوینییر!
و من بعد ها فهمیدم که ترک ها به زخم معده می گویند: گوینییر .
به درد عصبی معده می گویند آغریماق و به التهاب معده می گوین سانجی.
یعنی بدون آندسکوپی می توانم برایشان دارو تجویز کنم!
چون زبانشان انواع درد کردن را تجزیه تحلیل می کند!" در حالی که در فارسی و زبان های دیگر چنین‌ کلماتی نیست.
=========================
"ویژگی ﻫﺎﯼ ﺯﺑﺎﻥ تورﮐﯽ"

ﺍعضای ابتدایی گوارش ﺩﺭ ﺯﺑﺎﻥ تورﮐﯽ با ﺣﺮﻑ "د" شروع ﺷﺪﻩاند:

ﺩﯾﻞ‏(ﺯﺑﺎﻥ‏)
ﺩﻭﺩﺍﻕ‏(ﻟﺐ‏)
ﺩﺍﻣﺎﻕ‏(ﮐﺎﻡ‏)
ﺩﯾﺶ‏(ﺩﻧﺪﺍﻥ‏)
ﺩﯾﻤﺪﯾﮏ‏(ﻣﻨﻘﺎﺭ‏) ﻫﺮ ﺍﻧﺪﺍﻣﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﺪﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺣﺮﻑ "ﻕ" :

ﻗﯿﭻ‏(ﭘﺎ‏)
ﻗﻮﻝ‏(ﺩﺳﺖ‏)
ﻗﺎﻧﺎﺩ‏(ﺑﺎﻝ‏)
ﻗﻮﯾﺮﻭﻕ‏(ﺩﻡ‏)
ﻗﺎﺭﻭﻥ‏(ﺷﮑﻢ‏)
ﻗﻮﻻﻕ‏(ﮔﻮﺵ‏) ﺍعضای ﭼﺸﻢ ﺑﺎ "گ" :

گؤﺯ‏(ﭼﺸﻢ‏)
ﮔﺎﺵ‏(ﺍﺑﺮﻭ‏)
ﮔﯿﻠﻪ‏(ﻋﻨﺒﯿﻪ‏)
ﮔﯿﭙﺮﯾﮏ‏(ﻣﮋﻩ‏) ﺍﺯ ﺑﺎﻻﯼ ﺳﺮ ﺗﺎ ﮐﻤﺮ ﺑﺎ "ﺏ" :

ﺑﺎﺵ‏(ﺳﺮ‏)
ﺑﻮﯾﻨﻮﺯ‏(ﺷﺎﺥ‏)
ﺑﻮﯾﻮﻥ‏(ﮔﺮﺩﻥ‏)
ﺑﺌﻞ‏(ﮐﻤﺮ‏)
ﺑﻮﺧﻮﻥ‏(ﭘﺸﺖ‏)
ﺑﻮﺭﮎ‏(ﻗﻠﻮﻩ‏)
ﺑﺎﺭﺳﺎﻕ‏(ﺭﻭﺩﻩ‏) ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺘﯽ بؤﺭﮎ ‏(ﮐﻼﻩ‏) ﻭ ﺑﺎﺷﻤﺎﻕ ‏(ﮐﻔﺶ‏) ﮐﻪ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺳﻮﯼ ﺑﺪﻥ ﻣﺎ ﺭﺍ میپوﺷﺎﻧﻨﺪ, ﺍﺯ ﺭﻭﯼ این ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﻮﺩﻩ؛

ﻫﺮ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﺗﯿﺰ دارای زاویه با "د" :

ﺩﯾﺮﻧﺎﻕ‏(ﻧﺎﺧﻦ‏)
ﺩﯾﺰ‏(ﺯﺍﻧﻮ‏)
ﺩﯾﺮﺳﮏ‏(ﺁﺭﻧﺞ‏)
ﺩﺍﺑﺎﻥ‏(ﭘﺎﺷﻨﻪ‏
.......................................................
اتاق
اتاق+لار
اتاق+لار+دا
اتاق+لار+دا+کی
اتاق+لار+دا+کی
#توهین نیست#

رو 👆 Follow لمس کن😍10k🔝 (@mehnaz_khanom)

چند ساعت قبل چند دقیقه دوچرخه سواری کردم جاتون خالی 😍😍😍😍😍 #فالو_کن_بک_میدم
#توهین بلاک
#فالو_کن_بک_میدم

m (@mhhdrd2451)

به جرات می توان گفت که آقای اون درسی قاطع را در هر بار گزافه گویی#آمریکا به آنان می دهد.
این که ترامپ به ملت های بزرگی چون،#ایران و #کره_شمالی این چنین#توهین و فحاشی می نماید، باید هم این جواب را از این کشورهای بزرگ دریافت کند.
این که آقای اون#ترامپ را به #سگ خطابه و تشبیه می کند، واقعیتی بیش نیست. زیرا افسار او در دستان#صهیونیست ها و لابی آمریکایی است.
ترامپ خوب میداند که کوچکترین ماجراجویی در شبه جزیره کره و شرق آسیا، منجر به فاجعه ای عظیم در کل#جهان می شود.
پس در این صورت به لفاظی های کودنانه اش ادامه می دهد، و او را به یک #رییس_جمهور بی عرضه بدل می کند.
کاش ریاست محترم جمهور ما نیز در #سازمان_ملل، جوابیه ترامپ را به اشعار#حافظ #سعدی حواله نمیدادند و با صلابت تر پاسخ را می دادند
#روحانی
#برجام_خسارت_محض #ظریف
#ما_صدای_مردم_هستیم #مهپا
#دیپلماسی_اقتدار
#دیپلماسی_ذلت
#دیپلماسی_تحقیر
#ما_صدای_مردم_هستیم
#مهپا
#سپاه

(@fatehe_kheybar_lor_2rood)

به جرات می توان گفت که آقای اون درسی قاطع را در هر بار گزافه گویی#آمریکا به آنان می دهد.
این که ترامپ به ملت های بزرگی چون،#ایران و #کره_شمالی این چنین#توهین و فحاشی می نماید، باید هم این جواب را از این کشورهای بزرگ دریافت کند.
این که آقای اون#ترامپ را به #سگ خطابه و تشبیه می کند، واقعیتی بیش نیست. زیرا افسار او در دستان#صهیونیست ها و لابی آمریکایی است.
ترامپ خوب میداند که کوچکترین ماجراجویی در شبه جزیره کره و شرق آسیا، منجر به فاجعه ای عظیم در کل#جهان می شود.
پس در این صورت به لفاظی های کودنانه اش ادامه می دهد، و او را به یک #رییس_جمهور بی عرضه بدل می کند.
کاش ریاست محترم جمهور ما نیز در #سازمان_ملل، جوابیه ترامپ را به اشعار#حافظ #سعدی حواله نمیدادند و با صلابت تر پاسخ را می دادند
#روحانی
#برجام_خسارت_محض #ظریف
#ما_صدای_مردم_هستیم #مهپا
#دیپلماسی_اقتدار
#دیپلماسی_ذلت
#دیپلماسی_تحقیر
#ما_صدای_مردم_هستیم
#مهپا
#سپاه

mrfahimi67 (@mrfahimi675671)

به جرات می توان گفت که آقای اون درسی قاطع را در هر بار گزافه گویی#آمریکا به آنان می دهد.
این که ترامپ به ملت های بزرگی چون،#ایران و #کره_شمالی این چنین#توهین و فحاشی می نماید، باید هم این جواب را از این کشورهای بزرگ دریافت کند.
این که آقای اون#ترامپ را به #سگ خطابه و تشبیه می کند، واقعیتی بیش نیست. زیرا افسار او در دستان#صهیونیست ها و لابی آمریکایی است.
ترامپ خوب میداند که کوچکترین ماجراجویی در شبه جزیره کره و شرق آسیا، منجر به فاجعه ای عظیم در کل#جهان می شود.
پس در این صورت به لفاظی های کودنانه اش ادامه می دهد، و او را به یک #رییس_جمهور بی عرضه بدل می کند.
کاش ریاست محترم جمهور ما نیز در #سازمان_ملل، جوابیه ترامپ را به اشعار#حافظ #سعدی حواله نمیدادند و با صلابت تر پاسخ را می دادند
#روحانی
#برجام_خسارت_محض #ظریف
#ما_صدای_مردم_هستیم #مهپا
#دیپلماسی_اقتدار
#دیپلماسی_ذلت
#دیپلماسی_تحقیر
#ما_صدای_مردم_هستیم
#مهپا
#سپاه

bi asab (@shikfaz)

#محرم#عزاداری#نذر#روزهای بزرگ#عشق واقعے#علاقه به اهل بیت پیامبر#معجزه هاے الہے در روز های عاشورا و تاسوعا#احترام به همدیگر#همبستگی#یکپارچگی#توهین به دیگر ادیان،مذاهب و فرقه ها ممنوووووووع.#اسلام#عشق#امام حسین#عشق#محبت#عاطفه#

مدافعان انقلاب مهدی (@enghelab.mahdi)

به جرات می توان گفت که آقای اون درسی قاطع را در هر بار گزافه گویی#آمریکا به آنان می دهد.
این که ترامپ به ملت های بزرگی چون،#ایران و #کره_شمالی این چنین#توهین و فحاشی می نماید، باید هم این جواب را از این کشورهای بزرگ دریافت کند.
این که آقای اون#ترامپ را به #سگ خطابه و تشبیه می کند، واقعیتی بیش نیست. زیرا افسار او در دستان#صهیونیست ها و لابی آمریکایی است.
ترامپ خوب میداند که کوچکترین ماجراجویی در شبه جزیره کره و شرق آسیا، منجر به فاجعه ای عظیم در کل#جهان می شود.
پس در این صورت به لفاظی های کودنانه اش ادامه می دهد، و او را به یک #رییس_جمهور بی عرضه بدل می کند.
کاش ریاست محترم جمهور ما نیز در #سازمان_ملل، جوابیه ترامپ را به اشعار#حافظ #سعدی حواله نمیدادند و با صلابت تر پاسخ را می دادند
#روحانی
#برجام_خسارت_محض #ظریف
#ما_صدای_مردم_هستیم #مهپا
#دیپلماسی_اقتدار
#دیپلماسی_ذلت
#دیپلماسی_تحقیر
#ما_صدای_مردم_هستیم
#مهپا
#سپاه

Accounting_Researcher (@sajaddaeichin1)

توهین زشت نماینده ایذه و باغملک به مردم و عقب مانده خطاب کردن مردم.......
#توهین
#نماینده
#عقب مانده

Gozare_Omr (@gozareomr_page)

.
اگه عقایدت رو با تفکر و مطالعه به دست بیاری، کسی نمیتونه بهشون توهین کنه ؛
اگرهم کسی چیزی بر خلافشون بگه عصبانی نمیشی، یا میخندی یا به فکر فرو میری ...
.
#گذر_عمر #عقاید #تفکر #عصبانی #توهین
🍃 @Gozareomr_page 🍃
🍃 t.me/Gozareomr 🍃

#گروه وکلای پایه یک صبا (@good.lawyer)

مشاوره حقوقی با وکیل
#توهین وفحاشی
سوال:⁉️ جرم فحاشی های فوق العاده رکیک و زشت به خانمی در مجازات اسلامی چیست و اگر شخص فحش دهنده در دادگاه منکر شود حکمش چیست؟ ✅ مطابق ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات، هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود، یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید، به حبس از دو تا شش ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. ✅ از طرف دیگر هر ادعایی نیازمند اثبات از طرف مدعی می‌باشد.

آریف (@aref.beydaghi)

.
رفتار و صحبت های نژادپرستانه و تحقیر آمیز نسبت به مهمان سیاه پوست در برنامه نود از طرف مجری برنامه..... 😔
به قول خود فردوسی پور....اگه یه مجری توی آلمان یا....این‌ رفتار رو داشته باشه چه اتفاقی میفته؟
.
.
.
#نژادپرستی #نژادپرست #فردوسی_پور #90 #نود #تحقیر #توهین #فاشیسم #فاشیست

مجله پسند (@psand.ir)

توهین عجیب مجری تلویزیون به اصغر فرهادی
https://psand.ir/?p=38446
#اصغرفرهادی #توهین #مجری #مهرانغفوریان
More...