دانستنیهای زناشویی (@danestanihaye_ex)

🔴استفاده از تیغ یا ژیلت باعث تیرگی دورآلت تناسلی و ایجاد جوشهای بزرگ و یا ریزی در محل میشوند. ⚠️باعث انتشار و پخش شدن بیماریهاى مقاربتى مثل : ■زگیل
■وتبخال تناسلى و..میشود. 💖#سکس
#سکسی
#آموزش_جنسی
#سکس_مقعدی
#سکسولوژی
#سکسولوژی_11
#زناشویی
#آلت_تناسلی
#پرده_بکارت
#شب_زفاف
#سکس_آنال
#بزرگی_آلت
#آموزش_شب_زفاف
#آموزش_شب_حجله
#مسایل_جنسی
#آموزش_سکس
#فیلم_سکس
#عکس_سکس

فرهنگ سازی جنسی (@farhangsazijensi)

●قسمت اخر
ویدئو از @feminism.everyday
از نظر آناتومیک چیزی به نام #پرده_بکارت وجود ندارد.
در واقع آنچه از آن به عنوان پرده بکارت یاد
می شود «چینی برآمده در ورودی زه‌راه است که ابداً شکلی یکپارچه و واحد میان افراد مختلف ندارد و به هیچ روی نمایانگر بکر بودن فرد نیست»
●●●●●●●●●●●●●●●●●
ما را یاری رسانید تا استفاده از این معادل فراگیر شود
برای کسب اطلاعات بیشتر به چنل تلگرامی زیر رجوع کنید:
https://telegram.me/Zehchin
●●●●●●●●●●●●●●●●●
پ.ن:
اعتقاد به #بکارت
🔶یعنی رواج #خشونت_روانی
🔶باور نداشتن هویت انسانی برای #زنان و به رسمیت نشناختن میل جنسی برایشان
🔶 #زن_کالا_نیست که بخواهیم آکبند تحویل مصرف کننده(شوهر) دهیم
#نه_به_بکارت_اجباری #باکرگی #افسانه_بکارت #حقوق_بشر #میل_جنسی #انقلاب_جنسی #حق_طبیعی #مردسالاری #زن_ستیزی #لذت_جنسی #دانستنیهای_جنسی #سلامت #اموزش_جنسی #آلت_تناسلی_زنانه 5#_دلیل_برای_چال_کردن_مفهوم_بکارت

فرهنگ سازی جنسی (@farhangsazijensi)

●قسمت سوم
ویدئو از @feminism.everyday
از نظر آناتومیک چیزی به نام #پرده_بکارت وجود ندارد.
در واقع آنچه از آن به عنوان پرده بکارت یاد
می شود «چینی برآمده در ورودی زه‌راه است که ابداً شکلی یکپارچه و واحد میان افراد مختلف ندارد و به هیچ روی نمایانگر بکر بودن فرد نیست»
●●●●●●●●●●●●●●●●●
ما را یاری رسانید تا استفاده از این معادل فراگیر شود
برای کسب اطلاعات بیشتر به چنل تلگرامی زیر رجوع کنید:
https://telegram.me/Zehchin
●●●●●●●●●●●●●●●●●
پ.ن:
اعتقاد به #بکارت
🔶یعنی رواج #خشونت_روانی
🔶باور نداشتن هویت انسانی برای #زنان و به رسمیت نشناختن میل جنسی برایشان
🔶 #زن_کالا_نیست که بخواهیم آکبند تحویل مصرف کننده(شوهر) دهیم
#نه_به_بکارت_اجباری #باکرگی #افسانه_بکارت #حقوق_بشر #میل_جنسی #انقلاب_جنسی #حق_طبیعی #مردسالاری #زن_ستیزی #لذت_جنسی #دانستنیهای_جنسی #سلامت #اموزش_جنسی #آلت_تناسلی_زنانه 5#_دلیل_برای_چال_کردن_مفهوم_بکارت

فرهنگ سازی جنسی (@farhangsazijensi)

●قسمت دوم
ویدئو از @feminism.everyday
از نظر آناتومیک چیزی به نام #پرده_بکارت وجود ندارد.
در واقع آنچه از آن به عنوان پرده بکارت یاد
می شود «چینی برآمده در ورودی زه‌راه است که ابداً شکلی یکپارچه و واحد میان افراد مختلف ندارد و به هیچ روی نمایانگر بکر بودن فرد نیست»
●●●●●●●●●●●●●●●●●
ما را یاری رسانید تا استفاده از این معادل فراگیر شود
برای کسب اطلاعات بیشتر به چنل تلگرامی زیر رجوع کنید:
https://telegram.me/Zehchin
●●●●●●●●●●●●●●●●●
پ.ن:
اعتقاد به #بکارت
🔶یعنی رواج #خشونت_روانی
🔶باور نداشتن هویت انسانی برای #زنان و به رسمیت نشناختن میل جنسی برایشان
🔶 #زن_کالا_نیست که بخواهیم آکبند تحویل مصرف کننده(شوهر) دهیم
#نه_به_بکارت_اجباری #باکرگی #افسانه_بکارت #حقوق_بشر #میل_جنسی #انقلاب_جنسی #حق_طبیعی #مردسالاری #زن_ستیزی #لذت_جنسی #دانستنیهای_جنسی #سلامت #اموزش_جنسی #آلت_تناسلی_زنانه 5#_دلیل_برای_چال_کردن_مفهوم_بکارت

فرهنگ سازی جنسی (@farhangsazijensi)

●قسمت اول
ویدئو از @feminism.everyday
از نظر آناتومیک چیزی به نام #پرده_بکارت وجود ندارد.
در واقع آنچه از آن به عنوان پرده بکارت یاد
می شود «چینی برآمده در ورودی زه‌راه است که ابداً شکلی یکپارچه و واحد میان افراد مختلف ندارد و به هیچ روی نمایانگر بکر بودن فرد نیست»
●●●●●●●●●●●●●●●●●
ما را یاری رسانید تا استفاده از این معادل فراگیر شود
برای کسب اطلاعات بیشتر به چنل تلگرامی زیر رجوع کنید:
https://telegram.me/Zehchin
●●●●●●●●●●●●●●●●●
پ.ن:
اعتقاد به #بکارت
🔶یعنی رواج #خشونت_روانی
🔶باور نداشتن هویت انسانی برای #زنان و به رسمیت نشناختن میل جنسی برایشان
🔶 #زن_کالا_نیست که بخواهیم آکبند تحویل مصرف کننده(شوهر) دهیم
#نه_به_بکارت_اجباری #باکرگی #افسانه_بکارت #حقوق_بشر #میل_جنسی #انقلاب_جنسی #حق_طبیعی #مردسالاری #زن_ستیزی #لذت_جنسی #دانستنیهای_جنسی #سلامت #اموزش_جنسی #آلت_تناسلی_زنانه 5#_دلیل_برای_چال_کردن_مفهوم_بکارت

فرهنگ سازی جنسی (@farhangsazijensi)

●●●
از نظر آناتومیک چیزی به نام #پرده_بکارت وجود ندارد.
در واقع آنچه از آن به عنوان پرده بکارت یاد
می شود «چینی برآمده در ورودی زه‌راه است که ابداً شکلی یکپارچه و واحد میان افراد مختلف ندارد و به هیچ روی نمایانگر بکر بودن فرد نیست»
.
(از نظر تاریخی واژه بکارت از زمانی طرح شد که مالکیت در جوامع بشری شکل گرفت)
.
از این رو در بسیاری از کشورها واژه #بکارت که دارای باری ارزشی است در فضای آکادمیک حذف شده است.
.
از این رو گروه علوم سلامت فرهنگستان زبان و ادب فارسی واژه « #زه_‌چین » را به عنوان معادل هایمن پیشنهاد کرد و ۱۸اسفندماه ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت.

لطفا این پست رو بازنشر کنید.
#رحم ❌ #زهدان ✔️
#واژن ❌ #زهدان_راه یا #زهراه ✔️
#پرده_بکارت ❌ #زه_چین یا #تاج_واژن ✔️
●●●●●●●●●●●●●●●●●
ما را یاری رسانید تا استفاده از این معادل فراگیر شود
برای کسب اطلاعات بیشتر به چنل تلگرامی زیر رجوع کنید:
https://telegram.me/Zehchin
●●●●●●●●●●●●●●●●●
پ.ن:
اعتقاد به #بکارت
🔶یعنی رواج #خشونت_روانی 🔶باور نداشتن هویت انسانی برای #زنان
🔶به رسمیت نشناختن میل جنسی برایشان
🔶 #زن_کالا_نیست که بخواهیم آکبند تحویل مصرف کننده(شوهر) دهیم
#نه_به_بکارت_اجباری #باکرگی #افسانه_بکارت #حقوق_بشر #میل_جنسی #انقلاب_جنسی #حق_طبیعی #مردسالاری #زن_ستیزی #لذت_جنسی #دانستنیهای_جنسی #سلامت #اموزش_جنسی #آلت_تناسلی_زنانه 5#_دلیل_برای_چال_کردن_مفهوم_بکارت

Max (@dr.chendesh)

#دکتر_چندش 🔞 #آلت_تناسلی_زنانه که به علت مسدود بودن #پرده_بکارت مجبورن با سوزن مایعات جمع شده رو بکشن و شستشو بدن لطفا جنبه داشته باشید

گروه مشاوره "ماما و نی نی" (@mamaonini)

پرسش و پاسخ:

پرسش:
سلام ببخشید شکل پرده ی بکارت بعدازپاره شدن چه تغییری میکند وایا باواردکردن شی دیگری امکان دارد پاره شود

پاسخ مشاور ماما و نی نی :

سلام
بله می شود.
به زبان ساده و عامیانه: از حالت دایره ی صاف و بدون بریدگی، به دایره ای که مثلاً ساعت 2 یا ساعت 6 یا 12 آن، پارگی دارد تبدیل می شود .

#پرده_بکارت

تذکر: تشخیص و درمان همواره با درمانگران بالینی ست.

کانال مشاوره زنان، زایمان و ناباروری
پاسخگویی به سؤالات مامایی
مقالات علمی و آموزشی در حوزه سلامت، پزشکی و درمان

#سلامتی #مشاوره #بیماری #دخترانه #ازدواج

amid212 (@amid212)

****
.
۱۷ دی ماه سال ۲۱۶ خورشیدی سالروز درگذشت غم انگیز و دردناک #بابک_خرمدین رهبر #جنبش_سرخ_جامگان برضد اشغالگری اعراب پس از #حمله_اعراب_به_ایران. .
.
{...} تعداد مردان جنگجوی #بابک که زندانی شدند را ۳۰۳۹ و تعداد مردان و زنان خانواده وی را ۳۰ تن اعلام کرده‌اند{...} {...} .
.
#معتصم دستور داد تا جلاد کارش را شروع کند. ابتدا دست‌ها و پاهای بابک قطع شدند و سپس با دستور خلیفه جنازه تکه‌تکه شده بابک در حومه شهر #سامرا به دار آویخته شد. سرش برای نمایش به دیگر شهرها و به #خراسان فرستاده شد. .
.
بابک در همان مکانی به دار آویخته شد که بعدها #مازیار پسر قارن، شاهزاده شورشی #طبرستان و #یاطس_رومی (Aetios)، بطریق عموریه - که در زندان درگذشت - به دار آویخته شدند. عبدالله برادر بابک به بغداد فرستاده شد که در آنجا به طور مشابه اعدام شد و توسط #اسحاق_بن_ابراهیم مثعبی به دار آویخته شد. بعضی منابع مانند #خواجه_نظام_الملک_طوسی در کتاب #سیاست_‌نامه نقل می‌کنند که در هنگامی که دست اول بابک را می‌بریدند، بابک صورتش را با دست دیگرش به خون می‌آلود. .
.
وقتی معتصم علت آن را پرسید، بابک پاسخ داد، که چون خونریزی باعث رنگ پریدگی صورت می‌شود، من صورتم را خونین می‌کنم که کسی گمان نکند، که بابک ترسی به دل راه داده‌است. به گفته طبری عبدالله برادر بابک با خونسردی مشابه به استقبال مرگ رفت.

معتصم دختران بابک را به عنوان کنیزان (#همخوابه‌ها) گرفت و برخی از پسران بابک را عضو ارتش خودش کرد.

خواجه نظام الملک در سیاست نامه گوید: «روزی معتصم به مجلس شراب برخاست و در حجره‌ای شد، زمانی بود، بیرون آمد و شرابی بخورد، باز برخاست و در حجره‌ای دیگر شد و باز بیرون آمد و شرابی بخورد و سه بار در سه حجره شد و در گرمابه شد و غسل بکرد و بر مصلی شد و دو رکعت نماز بکرد و به مجلس بازآمد و گفت #قاضی_یحیی را که دانی این چه نماز بود؟ گفت: نه. گفت: این نماز شکر نعمتی از نعمت هائی است که خدای عزوجل امروز مرا ارزانی داشت که این سه ساعت #پرده_بکارت از سه دختر برداشتم که هر سه دختر سه دشمن من بودند: یکی #دختر_ملک_روم و یکی #دختر_بابک و یکی #دختر_مازیار گبر». .
.
#یاقوت در #معجم_الادبا از #حمدون_بن_اسماعیل روایت کرد: «در مجلس معتصم سه کنیزک بودند، مرا پرسید که: ایشان را می‌شناسی؟
گفتم: نه. گفت: یکی از آن‌ها دختر بابک خرمی و دیگری دختر مازیار و سومی دختر بطریق عموریه است». . ( منبع: نفیسی، سعید. عبدالحسین جربزه‌دار. بابک خرمدین. ص ۱۵۳–۱۵۴. تهران: انتشارات اساطیر، ۱۳۸۴. شابک ‎۹۶۴-۳۳۱-۳۲۸-x.)
.
.
#تاریخ #تاریخ_ایران

Dr Farideh Mozafari Kermani (@drfaridehmozafari)

به منظور پیشگیری از بروز درد و خونریزی شدید در هنگام پارگی پرده بکارت، این بافت دارای حداقل عروق خونی و رشته های عصبی می‌باشد تا در هنگام اولین نزدیکی بیمار درد شدیدی را تجربه نکند و خونریزی شدیدی نداشته باشد. با توجه به اینکه یک بافت زمانی می‌تواند به خوبی ترمیم شود که خون‌رسانی خوبی داشته باشد، این ویژگی پرده باعث می‌شود که این نسج قابلیت ترمیم بسیار ضعیفی داشته باشد. دوختن پرده‌ای که از چند نقطه پاره شده تقریبا غیر ممکن است زیرا لبه‌ها جوش نخورده و به محض جذب شدن بخیه ها لبه‌های پارگی از هم جدا می‌شوند. در بهترین حالت ممکن است یکی از نقاط پارگی که تصادفا خونرسانی بهتری داشته جوش بخورد ولی ترمیم تمام پارگی‌ها امری نادر است. به هنگام ترمیم پرده می‌توان قسمتهایی از بافت درون واژن را به هم دوخت. در این حالت در هنگام نزدیکی کمی مقاومت احساس شده و خونریزی رخ خواهد داد ولی این حالت به راحتی در معاینه مشخص می‌شود لذا امکان گرفتن گواهی سلامت پرده در مواردی که پرده ترمیم شده وجود ندارد
.

#بانوان #زنان #سلامت_زنان #بارداری #باروری #ناباروری #نازایی #زنان_زایمان #سزارین #زایمان_طبیعی #دکتر_متخصص_زنان #دکتر_زنان_زایمان #هایمن #پرده_بکارت #انواع_پرده #ترمیم_بکارت #ترمیم_پرده_بکارت
در تلگرام به ما بپیوندید
http://tlgrm.me/drfaridehmozafari

sina (@sina______)

#پرده_بکارت
کلیپ آن چهار قسمت است که سه قسمت کلیپ دیگر در پست های بعد است. بخش متنی آن را در زیر این پست و در کامنت ها نشر داده میشود. برای درک بهتر هم کلیپ ها رو ببینید و هم متن بخونید.

پرده بکارت چیست؟
نویسنده: مجتبی مشهدی
Hymen یا همان پرده بکارت غشایی است که تمام یا قسمتی ازدهانه واژن را می پوشاند. Hymen لغتی یونانی ست به معنای پوست یا پرده که از نام الهه ازدواج و عروسی یونانیان God Hymen وام گرفته شده. یونانیان باستان از این لغت برای انواع پرده ها از جمله پرده ای که قلب را احاطه می کند(پریکارد)، استفاده می کردند، اما با گذشت زمان، کاربرد آن به پرده بکارت محدود شد.
در طول نخستین مراحل رشد جنینی، به طور کلی هیچ بخش ورودی به واژن وجود ندارد. لایه باریک بافتی که در این مرحله واژن را می پوشاند، قبل از تولد به طور ناقص تقسیم می شود، این لایه بعدها پرده بکارت را به وجود می آورد. در صورتیکه در مرحله قبل از تولد، تقسیم لایه به طور کامل صورت گیرد، موجب می شود بعضی زنان به طور مادرزاد، پرده بکارت نداشته باشند.
بسیاری تصور می کنند که پرده بکارت، داخل واژن قرار دارد. در صورتیکه اینطور نیست. پرده بکارت، بخش خارجی اندام جنسی است و دقیقا در ورودی دهانه واژن قرار دارد.
انواع رایج پرده بکارت:
بسیار مهم است که بدانید بدنتان به چه شکلی است. البته در مورد شکل یا رنگ اندام جنسی تان نگران نباشید. بعضی ها تیره اند، بعضی روشن، بعضی کوچکند، بعضی بزرگ. اما غیر عادی نیستند. در نظر داشته باشید که هیچ واژنی دقیقا شبیه آن دیگری نیست.اندازه و شکل این سوراخ از فردی به فرد دیگر بسیار متفاوت است. انواع رایج پرده بکارت عبارتند از:

حلقوی: در این نوع، پرده به صورت حلقه ای دور ورودی واژن را می پوشاند.
ارتجاعی: پرده ای که به اندازه کافی انعطاف پذیر و قابل ارتجاع ا ست و به هنگام ورود آلت تناسلی مرد، پاره نمی شود یا به طور جزئی پاره می شود و هیچ خونریزی ندارد.
دو سوراخی یا تیغه ای: پرده ای که یک تیغه ممتد در طول ورودی واژن دارد.
غربالی (سوراخ سوراخ): این پرده به طور کامل در عرض مهبل کشیده شده اما سطح آن سوراخ سوراخ است.

بعضی ها مادرزاد پرده بکارت ندارند، بعضی دیگر پرده بکارتشان بدون سوراخ است، درحالیکه برخی دیگر پرده های بسیار ضخیمی دارند که ممکن است برای پاره کردن آن، کمک پزشک مورد نیاز باشد تا از بروز درد در هنگام ارتباط جنسی جلوگیری شود، این شیوه را بریدن پرده می نامند. طی اولین دخول، پرده بکارت در چند جا پاره شده و به چند قطعه تقسیم می شود،.... ادامه در کامنت 👇
More...