shakeri_official🌱🌱 (@shakeri_1370)

در دستانم دو جعبه دارم که خدا به من داده است. او گفت:(غصه هایت را درون جعبه سیاه بگذار و شادی هایت را درون جعبه طلایی).به حرف خدا گوش کردم.شادی ها
و غصه هایم را درون جعبه ها گذاشتم. جعبه طلایی روز به روز سنگین تر می شد و جعبه سیاه روز به روز سبک تر.
از روی کنجکاوی جعبه سیاه را باز کردم تا علت را دریابم.
دیدم که ته جعبه سوراخ است و غصه هایم از آن بیرون می ریزد.
سوراخ جعبه را به خدا نشان دادم و گفتم:در شگفتم که غصه های من کجا هستند؟خدا با لبخندی دلنشین گفت:ای بنده من!
همه آنها نزد من٬ اینجا هستند.
پرسیدم پروردگارا!چرا این جعبه ها را به من دادی؟
چرا ته جعبه سیاه سوراخ بود ؟گفت:ای بنده من!
جعبه طلایی را به تو دادم تا نعمت های خود را بشماری
و جعبه سیاه را برای اینکه غم هایت را دور بریزی... #عاشقانه
#محبت
#خدا
#زندگی
#عشق
#دوست
#صبح
#موسیقی
#ترانه_سرا
@shakeri_1370
@shakeri_1370
@shakeri_1370

#پیجو_فالو_کن_ضرر_نمیکنی
#پیج_مارو_به_دوستانتان_معرفی_کنید
#فالو_یادتون_نره
#پست_قبلی_رو_ببینید
More...