ดร.มนัส ตั้งสุข "อั๋น" (@dr.manat_pptv)

" นรชาติ วางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์
สถิตย์ทั่วแต่ชั่วดี
ประดับไว้..ในโลกา "
#อาลัยครอบครัวบุนนาค #พลโทสัจจา บุนนาค
#มาส่งพ่อพี่ชายที่เคารพ #rip #funeral
@bb_man 🙇🙏😢