fun chu (@chufune)

嬰兒cosplay😝😝😝原來好好玩!
哥哥叫妹妹扮Baby Moana,好啦,就性感一次啦~~~ 💃🏼💃🏼💃🏼(但肉色緊身衣打底😌#tambaby #tammuig #肉肉 #開聲聽
#冧之之兄妹 #一齊睇戲
#哥哥好鍾意Maui #拎住個勾周圍舞
#迪士尼 #魔海奇緣 #moana #歌好聽
#農曆新年有得睇

fun chu (@chufune)

是夜夜歸,做到成個人頹晒,年初四咁嘅樣,但一入家門見到大小,兩隻個頭都濕晒,一個玩到濕毛雞咁,另一個飲奶飲到成頭汗,我笑咗。😌
你哋係勁嘅。無敵。😌 #tambaby #古靈精怪
#tammuig #肉肉
#冧之之兄妹 #麻咪俾你哋攪掂咗
#我夜歸麻煩晒譚生 @mw81

fun chu (@chufune)

沒騙你,兒子生日在麥記開派對後,昨夜譚生生日的晚飯也是在麥記!嫌前天買沒吃得夠!🍟🍟🍟 #tambaby #tammuig #冧之之兄妹
#全家也愛吃麥記 #包括我媽媽
#我對薯條的喜愛也去到妹妹的骨子裏了😱😱😱 #幸而譚先生也不介意 😌 @mw81
@gso #支持到這個程度😌

fun chu (@chufune)

好友送來自家製「not so girly」髮夾,明明只想試戴一個,哥哥強迫要一次戴晒三個。😌
謝謝 @packypac @nittigritti 好喜歡~ 😍

#tammuig #tambaby #冧之之兄妹
#弊喇弊喇 #係咪註定俾阿哥蝦 😅

fun chu (@chufune)

口水佬哥哥 VS (噴)口水佬個妹。😌
一個一味噏,一個一味噴。💦💦💦
忠告:必須要睇到此八十集長劇最後大結局譚仔之回應,並請留下一句對佢嘅形容嚟分享下。🤷🏻‍♂️
Merry Christmas! 祝你有個口水聖誕。😜 #tambaby #tammuig #冧之之兄妹
#口水佬與噴口水妹 #壁咚
#譚仔教室 #譚仔說 #開聲聽
#聖誕老人喺邊度入嚟
#爸爸問對了問題🙆🏻
@mw81

fun chu (@chufune)

是夜工作夜歸,一整天沒停,攰到不行。
回到家大小已睡,掛到不能,唯有睇片止咳。😌
妹妹的咪咪咀笑是無敵的,也冷不防哥哥趁我拍片從背後tickle我!我哭笑不得!😂😂😂
我愛爆我的大小。😘😘😘😘😘😘 #tambaby #tickle人就開心
#tammuig #抹得佢舒服腳仔係咁踢 #肉肉
#冧之之兄妹 #我的大小

W (@mw81)

齊齊整整就好 #多謝媽咪系列 #有你最whole @chufune
#Repost @chufune with @repostapp
・・・
我覺得自己好西人呀~ 啲西人電影成日有情節係一家人聖誕節喺聖誕樹旁邊影張全家幅嚟造聖誕咭!我不遠矣喇!😆仲有Santa Goofy陪住~ 😍

#tambaby #tammuig @mw81 #冧之之兄妹
#妹之好正面 #請為譚仔呢個pose超個名😝
#santagoofy #hkdisneyland @hkdisneyland
#仲有大量相想開心share 🙌🏼🙌🏼🙌🏼
#留意Goofy蹺腳變成心心影 😍 #係咪咁sweet㗎 😘

fun chu (@chufune)

我覺得自己好西人呀~ 啲西人電影成日有情節係一家人聖誕節喺聖誕樹旁邊影張全家幅嚟造聖誕咭!我不遠矣喇!😆仲有Santa Goofy陪住~ 😍

#tambaby #tammuig @mw81 #冧之之兄妹
#妹之好正面 #請為譚仔呢個pose超個名😝
#santagoofy #hkdisneyland @hkdisneyland
#仲有大量相想開心share 🙌🏼🙌🏼🙌🏼
#留意Goofy蹺腳變成心心影 😍 #係咪咁sweet㗎 😘