fun chu (@chufune)

深宵回帶:都係回幾日前啫~ 個女生完日宜家先得閑鋪😫(主要都係為咗fb當年今日😝) 感謝一班電影友睇完戲之後仲肯留堂陪妹之切蛋糕(當中包括兩位開show在即晚上八點後唔食嘢嚟齋坐嘅uncle),雖然妹之未必知發生咩事,但係媽媽我好happy,錫晒大家!😘😘😘 .
.
特別鳴謝婆婆咁夜都陪我哋癲+餐廳俾我哋搞住收唔到工都冇發脾氣掟爛啲碟同反枱😆.
.
但發生戇居士一:睇完異形緊張到返屋企攞蛋糕但唔記得帶蠟燭😫
戇居士二:顧住傾偈同湊仔冇乜點用自己手機影相
戇居士三:連一家四口合照都唔記得😩
.
#tammuig #肉肉
#tambaby
#冧之之兄妹
#一歲肉肉

fun chu (@chufune)

等陣4:30,fb live 我會煮嘢食。
我媽聽到,爆笑咗岀嚟。😅
我叫佢等陣準時睇我煮啦,睇下笑唔笑得岀😂😂😂等陣見😌

#tambaby
#tammuig #肉肉
#冧之之兄妹
#fblive見
#趕媽煮飯

fun chu (@chufune)

哥哥話,妹之似呢個baby。😆
但Boss Baby係男仔嚟喎。😅 #tammuig #肉肉
#譚仔說
#冧之之兄妹
#bossbaby
#個額頭一樣咁大😅

fun chu (@chufune)

嬰兒cosplay😝😝😝原來好好玩!
哥哥叫妹妹扮Baby Moana,好啦,就性感一次啦~~~ 💃🏼💃🏼💃🏼(但肉色緊身衣打底😌#tambaby #tammuig #肉肉 #開聲聽
#冧之之兄妹 #一齊睇戲
#哥哥好鍾意Maui #拎住個勾周圍舞
#迪士尼 #魔海奇緣 #moana #歌好聽
#農曆新年有得睇

fun chu (@chufune)

是夜夜歸,做到成個人頹晒,年初四咁嘅樣,但一入家門見到大小,兩隻個頭都濕晒,一個玩到濕毛雞咁,另一個飲奶飲到成頭汗,我笑咗。😌
你哋係勁嘅。無敵。😌 #tambaby #古靈精怪
#tammuig #肉肉
#冧之之兄妹 #麻咪俾你哋攪掂咗
#我夜歸麻煩晒譚生 @mw81

fun chu (@chufune)

沒騙你,兒子生日在麥記開派對後,昨夜譚生生日的晚飯也是在麥記!嫌前天買沒吃得夠!🍟🍟🍟 #tambaby #tammuig #冧之之兄妹
#全家也愛吃麥記 #包括我媽媽
#我對薯條的喜愛也去到妹妹的骨子裏了😱😱😱 #幸而譚先生也不介意 😌 @mw81
@gso #支持到這個程度😌

fun chu (@chufune)

好友送來自家製「not so girly」髮夾,明明只想試戴一個,哥哥強迫要一次戴晒三個。😌
謝謝 @packypac @nittigritti 好喜歡~ 😍

#tammuig #tambaby #冧之之兄妹
#弊喇弊喇 #係咪註定俾阿哥蝦 😅

fun chu (@chufune)

口水佬哥哥 VS (噴)口水佬個妹。😌
一個一味噏,一個一味噴。💦💦💦
忠告:必須要睇到此八十集長劇最後大結局譚仔之回應,並請留下一句對佢嘅形容嚟分享下。🤷🏻‍♂️
Merry Christmas! 祝你有個口水聖誕。😜 #tambaby #tammuig #冧之之兄妹
#口水佬與噴口水妹 #壁咚
#譚仔教室 #譚仔說 #開聲聽
#聖誕老人喺邊度入嚟
#爸爸問對了問題🙆🏻
@mw81

fun chu (@chufune)

是夜工作夜歸,一整天沒停,攰到不行。
回到家大小已睡,掛到不能,唯有睇片止咳。😌
妹妹的咪咪咀笑是無敵的,也冷不防哥哥趁我拍片從背後tickle我!我哭笑不得!😂😂😂
我愛爆我的大小。😘😘😘😘😘😘 #tambaby #tickle人就開心
#tammuig #抹得佢舒服腳仔係咁踢 #肉肉
#冧之之兄妹 #我的大小
More...