ⓛ ⓘ ⓤ ⓛ ⓘ ⓤ ☻ (@nicoleliuliuu)

在彩虹下 安靜的許著蒲公英的約定
//
幾句是非 也無法將我的熱情冷卻
你出現在我詩的每一頁
#謝謝瘋狂#周杰倫#姐卵#意外地#聽到#黑色毛衣🖤🖤#意外地#今晚又有得睇#23032018

Ka Hei (@kahei628)

好耐無睇過演唱會啦,對上次睇周董演唱會已經差唔多十年前,終於又有機會睇啦,雖然高左啲,不過正面都算好啦(自我安慰😑
#周董 #姐卵 #AXA#紅館#星星#東亞銀行#好高呀#地表最強#世界巡迴演唱會

占 (@jimyan)

我無特權,但係你.......有特權喎反而!
唔好以為我成日都可以坐前排靚位睇演唱會係有特權,其實你都有㗎,只要你响 @AsiaMiles 換飛就有機會啦,仲有機會入後台同姐卵影相添!
#asiamiles #liferewarded #iRedeem #演唱會 #周杰倫地表最強2 #姐卵

(@slilily)

我想帶你騎單車我想和你看🏀⚽️ #地表最強 #姐卵 #簡單愛 💕

나탈리 (@ahpei)

累不累 睡不睡 單影無人相依偎
夜越黑 夢違背 有誰肯安慰
我的世界將被摧毀 也許頹廢也是另一種美 🎹🎹🎶🎶🎶🎶
#JayChou #姐卵 #地表最強 #香港 #第七場 #世界末日

elaine tsang (@tyikning)

如果你可以點唱一首歌 你會點邊首歌🤔
#jaychou #mylove #somanyyears #manymoretocome #姐卵
More...