ᴊᴊᴜɴɢ_sᴛᴀʀɢʀᴀᴍ🌙 (@jjung_stargram)

.
마지막날 마저도
엄마와 커플룩은 쭉 - 🙌

🔥인용🔥 (@in_dragon_)

몹시 tired

EXO 엑소 • KAİ 카이 (@mr.jonginkim)

[171024] KAİ at GMP Airport ✈️
(heading to Japan)
©️Snowbear

배우 김민정 (@min2bom)

머리자르고싶당😢

ˢ ᴬ ᴿ ᴬ ᴴ ᶜ ᴴ ᴼ ᴵ (@sarahsplayground)

Our #honeymoon was amazing & we did everything & more than what we had expected 🎶

#dubai #mirrorselfie #justmarried

EXO 엑소 • KAİ 카이 (@mr.jonginkim)

[171024] KAİ at GMP Airport ✈️
(heading to Japan)
©️MPST

수빈🇰🇷 (@sb_akaciamay)

감기약에 치한다💊💊💉

Lugo II 🎩 (@_mryuri)

"Moço vira essa câmera pra lá sou tímido" 😹😹
More...