Kemal Kurutas (@kulunga)

Bilmediği için değil çok şey bildiği için susar bazen insan!
#kulunga #datça #tbt #başlar #💛 #1453 #roma #münih #istanbulairport #letsgo

İslami İlmiye-i Muhtedi (@islamimuhted)

Teknoloji ve yeniliklere meraklı Osmanlı Hükümdarı Sultan II. Abdulhamid'in ülkemize kazandırdıkları  İlk defa elektrik altyapısını kurdurdu. -İlk otomobili getirerek ve 5 bin kilometre karayolu yaptırdı. -Kudus-Yafa, Ankara-İstanbul ve Hicaz demiryollarını ve Haydarpaşa Gar Binasını yaptırdı. -Kuduz aşısının bulunmasından sonra ilk kuduz hastalıklarını hastanesini kurdurdu. -Yerli kumaşa önem vererek, Hereke Bez Fabrikası ve Feshane'yi kurdurdu. -Ziraat Bankasını kurdurarak, Ticaret odası, sanayii odası ve Ziraat odalarını kurdurdu. -Yıldız Çini Fabrikasını, Beykoz ve Kâğıthane kağıt fabrikalarını kurdurdu. -Modern matbaa makinalarını Türkiye'ye getirerek ücretsiz kitap dağıtımı yaptı. -Telefonu Avrupa'dan 5 yıl sonra ülkemize getirdi. -İstanbul boğazı için iki ayrı köprü projesi hazırlattı ancak hayata o yıllarda geçiremedi -Çocuklar için özel hastane açtırdı. -Posta ve Telgraf teşkilatını kurdurdu. -İlkokulu kız erkek ayrımı yapmadan zorunlu kılan eğitim sitemi. -Cami yaptırdığı her köyde bir de ilkokul yaptırdı. -İstanbul Erkek Lisesi ve Kabataş Lisesi'nin ayrıca Deniz Mühendis Okulu, Askeri Tıp Okulu(GATA), Kuleli Askeri Okulu, Harp Okulları, Kurmay Okulu, Mekteb-i Mülkiye ( Siyasal Bilimler Fak.) mekteb-i Tıbbiye (Marmara Üniv. Tıp. FAk.), Mekteb-i Hukuk, Mekteb-i Mülkiye (Yüksek Mühendislik Okulu), Yüksek Adalet Okulu, Maliye-i Mekteb-i Ali (Yüksek Ticaret Okulu), Ticaret-i bahriye(Deniz Ticaret Okulu), Sanayi-i Nefise Mektebi ( Güzel Sanatlar Fak.), Dilsiz ve Ama Okulu, Orman ve Madencilik Okulu ve Polis Okulu Abdulhamid Han tarafından kurulmuştur. -Padişahlığı süresinde binlerce modern top ve tüfek aldırarak orduyu adeta Kurtuluş Savaşına hazırlamıştır.
#osmanligercekler #osmanli #osmanlipadisahlari #sultanabdülhamidhan #halifeabdülhamid #tarih #sultan #fatih #jöh #pöh #abdülhamidhan #osmanlı #ottoman #diriliş #dirilişertuğrul #payitaht #abdülhamidianlamak #1453 #bordobereliler #istanbul #türkiye #devlet

İslami İlmiye-i Muhtedi (@islamimuhted)

OSMANLI DEVLETİ’NDE BİLİM VE TEKNOLOJİ

Bilim, evrenin, olayların ve olguların tümünü ya da bir kısmını konu edinip gözlem ve deneyle olay ve olgular arasındaki ilişkileri bulma çabasıdır.
Osmanlılarda bilim, Nakli Bilimler (Fıkıh, Kelam, Tefsir, Hadis) ve Akli Bilimler (Astronomi, Matematik, Mantık, Tıp, Coğrafya vb.) olmak üzere iki kısma ayrılmıştır. Osmanlı Devleti bu iki bilim dalını da medreselerde okutarak her iki dalda büyük bilim adamları yetiştirmiştir. Bu anlamda Osmanlı’da ilk medrese Orhan Gazi Dönemi’nde açılan İznik Medresesi’dir. ★ İlk tıp medresesi Yıldırım Bayezit tarafından Bursa’da kuruldu.
★ Sınırların genişlemesiyle Bursa ve Edirne’de yeni medreseler açıldı. Bu dönemde yetişen bilim adamlarından; ❖ Molla Fenari: Mantık
❖ Kadızade-i Rumi: Matematik, Astronomi
❖ Celalettin Hızır: Tıp
❖ Ahmedi: Tıp

ön plana çıkanlardır. ★ Dünya Gücü Dönemi’nde Fatih’in bilim adamlarını koruması, her dinden bilim adamlarına değer vermesi, kendisinin bilim ile yakından ilgilenmesi, Sahnıseman Medreseleri’ni kurması İstanbul’u bir kültür merkezi olma konumuna çıkarmış ve bilimsel çalışmaların önünü açmıştır.
★ Bu dönemde İstanbul’a gelen Ali Kuşçu, medresedeki bilimsel çalışmaları ve verdiği derslerle, Mirim Çelebi, Hoca Sinan Paşa ve Molla Lutfi gibi büyük bilginleri yetiştirdi.
★ Bu dönemde öne çıkan en önemli bilim adamlarından birisi de Sabuncuoğlu Şerafettin’dir. Türk plastik cerrahisinin babası sayılan Sabuncuoğlu’nun cerrahi müdahale tekniklerini gösterdiği Cerrahiyetu’l Haniyye adlı eseri meşhurdur. Bir diğer tıp bilgini ise Üroloji alanında çalışmaları olan Altunizade’dir.
★ Kanuni Dönemi’nin en önemli gelişmesi ise Mimar Sinan’a yaptırılan Süleymaniye Camisi ve Medreseleri oldu. Ayrıca bu külliye de birde tıp medresesi açıldı.
#osmanligercekler #osmanli #osmanlipadisahlari #sultanabdülhamidhan #halifeabdülhamid #tarih #sultan #fatih #jöh #pöh #abdülhamidhan #osmanlı #ottoman #diriliş #dirilişertuğrul #payitaht #abdülhamidianlamak #1453 #bordobereliler #istanbul #türkiye #devlet

İslami İlmiye-i Muhtedi (@islamimuhted)

OSMANLI'DA AHLAK  Osmanlılarda  İslam ahlâkı hakimdi. Umumî kaideler dahil, herkes, İslam ahlâkına ve örfe uymak zorundaydı. Vatanseverlik, vakar, büyüğe hürmet, küçüğe şefkat, vefa ve sadakat, hayırseverlik, cömertlik, merhamet ve hoşgörü, namus, temizlik, hayvan ve bitki sevgisi, his, kıymet ve idealleri başlığı altında toplanabilen ahlâk ölçülerine titizlikle riayet edilirdi. Güzel ahlâk ve bu değer ölçüleri sayesinde, Türk toprakları emniyet ve huzur içindeydi ve kardeşlik havası hakimdi. II. Abdülhamid Han zamanında Osmanlı ülkesinde bulunan Edmondo da Amicis, Constantinopoli adlı eserinde:"Paşasından sokak satıcısına kadar istisnasız her Türkte vakar, ağırbaşlılık ve asillik ihtişamı vardır. Hepsi, derece farkları olmasına rağmen, aynı terbiyeyle yetişmişlerdir. Kıyafetleri farklı olmasa, İstanbul'da bir başka tabakanın olduğu belli değildir... İstanbul'un Türk halkı, Avrupa'nın en nazik ve kibar cemaatidir. En ıssız sokaklarda bile, bir yabancı için küçük bir hakarete uğrama tehlikesi yoktur. Namaz kılınırken bile bir Hristiyan camiye girip, Müslüman ibadetini seyredebilir. Size bakmazlar bile, küstahça bir bakış değil, sizinle ilgilenen mütecessis bir nazar dahî göremezsiniz. Kahkaha ve kadın sesi duyamazsınız. Fuhuşla ilgili en küçük bir olaya şahit olmak imkân dışıdır. Sokaklarda bir yerde birikmek, yolu tıkamak, yüksek sesle konuşmak, çarşıda bir dükkânı lüzumundan fazla işgal etmek, ayıp sayılır..." demektedir. #osmanligercekler #osmanli #osmanlipadisahlari #sultanabdülhamidhan #halifeabdülhamid #tarih #sultan #fatih #jöh #pöh #abdülhamidhan #osmanlı #ottoman #diriliş #dirilişertuğrul #payitaht #abdülhamidianlamak #1453 #bordobereliler #istanbul #türkiye #devlet #bayrak #kayıboyu #vatan #millet #rte #TürkünGücü #ŞanlıOrdu

MehmetD (@nolila2334)

İstanbul Eminönü - Yeni Cami

iyi, dürüst ve dogru olanlar kaybetmez,,,kaybedilir..👍 Geceniz keyifli ve huzur icinde gecsin.
-----------------------------------------------------------------------
#yenicamii #newmosque #eminönü #istanbul #turkei #Metropolistanbul #Discoveristanbul #Turkey #Türkiye #InstaTravel #Istanbul #BeautifulDestination #BlueMosque #1453 #fsm #BeautifulDestinations #çay #GoldenHorn #SultanAhmet #Taksim #Beyoğlu #HagiaSophia #Ankara #Izmir #Antalya #Cappadocia #Ig_Istanbul #ig_turkey #IgersIstanbul #IgersTurkey
More...