रोHaन MÑDÅवी (@st_ud_lon_da)

I #am Not #saYiIng I am The #bÊst. I #Ønly Know #ThaT I Æm dŒing my bĒst to bË the #bÊst.😎😎 SpEcIaLlY for......my cHaM😋😋..😍😍

Prem Kori (@prem_kori_143341)

#AchhA _ChAlTA _HØØÑ😏😏 #DuAØÑ _Mé _YaaD _RaKHÑa..🙄🙄 #BêST _SøÑG# ZZZ
❤️🍃❤️🍃❤️🍃❤️🍃❤️

jasper jerald (@jasper_jerald)

#Oñê millïøñ mémöriès
#Têñ thōüsåñd jokes
#Ønê hùndrèd shärêd séçrèts
#Ônê RÉÀSØÑ :
#BÊST FRÏËNDSS.......

AK (@santhosh_sting)

#Bëst_FRĪêNDS r hÃrD Tø FÌñD🤘
CÛZ thÊ vÉrY #Bêst ÔÑe îs alReady #MÎÑĒ💓💙💚

Isaarr. (o Isaarrrssss) ÑåM (@isaasr_)

Ay pero mami felis día de la mamita mamasita #LąQuiêrøMuchøOyó Usted es la mami más chévere que hay y pa' quién diga lo contrario pues plomo jueputa, siento ser tan cansona ya no Mamo más, ahora seré juiciosa.🇨🇴🇨🇴🇨🇴✨💘🔥
#Bêst$êlfiêÊvêr.
More...