pranesh ak (@pranesh_bharathian)

#FalOOda.. 🍡..🍷
#PhoneÎx MàlL.....🗼...🏯
#FÙñ OverLoaDed.🍢....🥃..

Arun Dixit (@dixit8482)

#Fùñ #tìmè😉😍
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾ❤️ਦਿਲ ਦੀ✏️ਕਲਮ ਤੇ
ਮੁਹੱਬਤ ਕੀ...INK...ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾ ਲਮਹੋ ਦੀ...BOOK...ਤੇ ਯਾਦਾ ਦਾ ਕਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਹੀ ਓ...SUBJECT...ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ...FRIENDSHIP...ਕਹਿੰਦੇ ਆ... 👉Àŕùñ👈

Arun Dixit (@dixit8482)

#Fùñ
#Èñjòý
ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ #masti ਜਿਨੀ ਮਰਜੀ ਕਰ, ਬਸ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ

ĹàŸã♥️ (@laya_lvly)

BãČk ťœ Īñߍå...#PâŘťŸ mõôĎ...🎂🎈🎉#MÂśťÌÏ.. #fÙñ...#ŚèlFîéß..#FŔñďŠ...😘😙❤️💞

bIlLuUzZzZz♥️♥️♥️♥️ (@billu1053)

#fùñ #ye$terdày #with broòò #èiď celebŕatiòn......................

Princess Ham Hamko (@princesshamhamko)

ÑÙŔŚÉ§ ĎÁÝ ÇÈĻÈBŔÀŤÌÒÑ 😘 #FÙÑ 😁 # ÈÑJÒÝ ☺️ #

ÝòÝò✌️Ģàñèśh (@kingmakerganesh)

Fàśhìòñ çhànģès😑 búť śťýĺè éñďùrèś😎😎😎# ýòýò✌️#fùñ óvŕloáđeď😍😍😍😍
More...