Rahul dadhich (@rahuldadhich8277)

जितनी तू #Høt हैउतना मै #Smårt हुँ !🏻तू पटियाला#Pêg हैतो मैटाकीला#Shōt हुँ

Afzal Mirza (@afzal__m)

Døñ't #løøk åt më
I kñøw î'm løøkìñg #smårt :-
#Selfi_time :-* Ajju__#😎😎

"ɖɨռʊ"💜 (@_cute_boy_dinesh_)

जितनी तू 🏻 #Høt है उतना मै #SmåRt हु 🏻🙇🏻तू पटियाला 🍷 #Pêg है तो मै 🚸टाकीला 🏻 #Shōt हुं.!!

Sɱʌʀtƴ ʌŊʌs (@saitan.bachha)

जितनी तू 🏻 #Høt है
उतना मै #SmåRt हु 🏻
🙇🏻तू पटियाला 🍷 #Pêg है
तो मै 🚸टाकीला 🏻 #Shōt हुं.🚯 ™️
#Saitan Bachha

Shubham Rajput (@shubham.roxx.7792)

जितनी तू #Høt है
उतना मै #SmåRt हु 😎
🙇 तू पटियाला 🍷 #Pêg है
तो मै 🚸टाकीला 🏻 #Shōt हुं. ||2k15|| Love u cricket. Mr singh.

Aditya Saxena Aadi (@adityasaxena620)

# जलते 🔥 है # दुशमन_मेरे 😡 # क्योंकि , ☝️
# मेरे_दोस्त 👫 मुझे # दोस्त 😊 नही # भाई 😎
# मानते_है ..
#Smårt Chøra😘

Preety Preeti (@preetijain04)

जितना तू 👱🏻#hot है❗️उतनी मे😏 #småRt हु👰🏻 तू👱🏻 पटियाला🍷#peg है तो मे टाकीला👼🏻🍻 #shot हु.

Rahul Panday (@panday3301)

Jitna तू #Høt है
Utni मै #SmåRt हु
तू पटियाला #Pêg है
तो मै टाकीला #Shōt हुं.

Nitin Sharma (@sharma_nish20)

जितनी तू 🏻 #Høt है
उतना मै #SmåRt हु 🏻
🙇🏻तू पटियाला 🍷 #Pêg है
तो मै 🚸टाकीला 🏻 #Shōt हुं.🚯 ™️🚸

Devesh Sharma (@deveshsharm9898)

जितनी तू 🏻‪#‎Høt‬ हैउतना म ै#SmåRt हु 🏻🙇🏻तू पटियाला 🍷‪#‎Pêg‬ है तो मै 🚸टाकीला 🏻‪#‎Shōtहुं‬.🚯 DEV

Manish Pal (@lovish_pal)

जितनी तू 🏻#Høt है Utnei toh hum dono 🚶🚶bhai. #SmåRt 🚶. 🙇🏻तू पटियाला 🍷 #Pêg है तो मै 🚸 टाकीला 🏻#Shōt

Mumma's Criminal Boy 😘⚔️🔫 (@ayush__singh_rajput)

Jitna तू #Høt है
Utni मै #SmåRt हु
तू पटियाला #Pêg है
तो मै टाकीला #Shōt हुं. 😎⚔️🔫

ⓚauⓢhal 👔 ツ (@kaushal_patel27)

जितनी तू 🏻 #Høt है
उतना मै #SmåRt हु 🏻
󾍓🏻तू पटियाला 󾦆 #Pêg है
तो मै 🚸टाकीला 🏻 #Shōt हुं.🚯 -TonY🚸. ✌️💋💋✌️

ᴍʀ.ᴘᴇʀғᴇᴄᴛ👑🔝❣️ (@pranjal._.pathak)

👰जितनी तू #Høt है
उतना मै #SmåRt हु🏃
तू पटियाला 🍷 #Pêg
#Hai तो मै टाकीला #Shōt #Hu😉😉

yoUnG sAmMy (@oye_im_mr_dope.sammy)

जितनी तू 🏻 #Høt है उतना मै #SmåRt हु 🏻🙇🏻तू पटियाला 🍷 #Pêg है तो मै 🚸टाकीला 🏻 #Shōt हुं.!!

suraj rautela (@suraj_rautela)

जितनी तू 🏻 #Høt है
उतना मै #SmåRt हु 🏻
🙇🏻तू पटियाला 🍷 #Pêg है
तो मै 🚸टाकीला 🏻 #Shōt हुं.🚯
#surj
More...