Nguyễn Đức Anh (@ducanh1412)

Lần đầu tiên được làm việc với đối tác Mẽo =))
Lần đầu tiên chui vô 1 nhà máy nhiều màu thế này =))
#microsoft #vietnam #thefirsttime #americapartner #moving #cuocdoilanhungchuyendi #congvieclanhungchuyendi

amitacjoshi (@amitacjoshi)

Letters from France are the best kind of letters. It's pretty great getting post that isn't bills. #travel #URImemories #americapartner #jumelle