my._.kösemsultan (@kosem.hurrem.sultans)

Șehzade Bayazid-Huricihan Sultan ve Rana Sultan
Sultan Murad- Baș Haseki Ayșe Sultan ve Fariya Sultan
#huricihansultan #ranasultan #aysesultan #fariyasultan
@burcuozberk , @iynemliarasbulut , @ozgecangurelofficial , @fzaofficial , @metinakdulger , @leylaferay
More...