Febi Permana R (@febipermanaa)

Semangat sidang akhir nya, jangan lupa berdoa!!! Lamun penguji na loba nanya, laporkeun weh ka polisi, perbuatan tidak menyenangkan kitu HAHA
More...