Shibani Hansda (@vulnerableprincss)

Don't think that 'am #Cúte??👧👧 That's your problem Not mine...😜

ßâlwíñdér síñgh Déhløñ (@balwinder__dehlon)

#ਅਸੀ ਮੌਸਮ 🙃ਨਹੀ ਜੋ #ਹਵਾਵਾਂ ਅਾੳੁਣ ਤੇ 😛#ਬਦਲ ਜਾਵਾਗੇ... #ਕਿੳੁਕਿ ਅਸੀ 😌#ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕਦੇ #ੳੁਡਣਾ😘ਹੀ ਸਿੱਖਿਅਾ... 😘😍😘😉#Cúte múñdà
More...