Đàm Lan Hương (@lanhuong.itsme)

Vernon à, anh pải mau khoẻ lại nhé.
😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘
#ĐàmLanHương #Halin #CưTê

Đàm Lan Hương (@lanhuong.itsme)

Mỗi lần ăn ở trường...
Lại còn toàn cuối năm ăn bún nữa chứ...
Là ý như rằng về thể nào cũng có ảnh dìm.
Đời là bể khổ mà.
😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
#ĐàmLanHương #Halin #CưTê

Đàm Lan Hương (@lanhuong.itsme)

Al1 😎😎😎
SEVENTEEN will COMEBACK SOON in 22-5 😍😍😍
Fighting 😘😘😘
#ĐàmLanHương #Halin #CưTê
More...