Đàm Lan Hương (@lanhuong.itsme)

Cả một buổi học tiếng anh...
Và đây là thành quả. 😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎
#ĐàmLanHương #Halin #CưTê

Đàm Lan Hương (@lanhuong.itsme)

💞💞💞
Mong có cơ hội được gần các anh hơn 😀😀😀
#ĐàmLanHương #Halin #CưTê

Đàm Lan Hương (@lanhuong.itsme)

Lâu lắm ms mặc lại cái áo lớp cấp 2...
Chính xác là từ hôm bế giảng cấp 2.
😂😂😂😂😂😂😂😂😂
#ĐàmLanHương #Halin #CưTê

Đàm Lan Hương (@lanhuong.itsme)

Cứ tưởng mặt mình V_line thật... Ai dè do góc chụp...
Haizzzz.

#ĐàmLanHương #Halin #CưTê
More...