Khánh Ly (@lylylaliem)

Và đây là cách các bạn tôi nói chuyện với tôi...
Đồ hư thân ahihi :)))) #crazykid #cưtê
More...