Đàm Lan Hương (@lanhuong.itsme)

Chấy Ngân bảo mình "Chuẩn bị tinh thần đi rèn luyện hè"
***Cảm thấy hoang mang***
#ĐàmLanHương #Halin #CưTê

Đàm Lan Hương (@lanhuong.itsme)

Dù bây giờ bạn có đang một mình... Thì cũng đừng lo sợ...
Vì ở đâu đó trên thế giới này...
Có những người đang chờ đợi để yêu thương bạn trong tương lai."
👫👫👫👫👫👫👫👫👫👫👫👫👫👫👫👫👫👫👫👫
#ĐàmLanHương #Halin #CưTê

Đàm Lan Hương (@lanhuong.itsme)

Quả mái gây nhức nhối nhất...
Nhìn giống chị gì trong Thiếu Nữ Toàn Phong ý nhể.
👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀
#ĐàmLanHương #Halin #CưTê

Đàm Lan Hương (@lanhuong.itsme)

Cả một buổi học tiếng anh...
Và đây là thành quả. 😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎
#ĐàmLanHương #Halin #CưTê

Đàm Lan Hương (@lanhuong.itsme)

💞💞💞
Mong có cơ hội được gần các anh hơn 😀😀😀
#ĐàmLanHương #Halin #CưTê
More...