ലുഖ്‌മാൻ പാമ്പ്ര (@pambralukhman)

"കൂടപ്പിറപ്പുകൾ ഒന്നൊന്നായി ലോകംവെടിയും ദുർവിധി പോലെ, അവനിൽനിന്ന് അവൻ സ്നേഹിച്ചവരും അവനെ സ്നേഹിച്ചവരും പിൻവാങ്ങി! നാൽപതുനാൾ നീളുന്ന മൗനത്തിലവസാനിക്കേണ്ട ദുഃഖം എപ്പോഴും അവനിൽ മാത്രം കൊടി നാട്ടിയത് മാസങ്ങൾക്കും വർഷങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയായിരുന്നു. വിയോഗങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും അവനെ വ്രണപ്പെടുത്തി കൊന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു." _ ലുഖ്‌മാൻ പാമ്പ്ര
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#mallugram #mallu #kerala #malayalam #malayalampoem #godsowncountry #thatkeralalife #instadaily #southindia #malabar #dravidian #kochi #cochin #calicut #kannur #kannurdiaries #kavita #lukhmanpambra #death #waiting #waitingfor #longwait #separation #divorce #breakups #lonely #pain

shop_on_shopping (@shop_on_shopping)

Oder use whatsaap @9020030966

All size available #delivery time 5.6 days delivery🚛✈️🚢 7a Quality products
All size available

Limitted stock😮
100% garentty product
Trust seller
All india delivery🚚✈️⛵️ #calicut#malappuram#trissure#wayanad#eranakulam#kochi#edukki#Alapuyza#vadakara#kannure#etc......#places..#daily..#product..#deliverd
#trust#seller

shop_on_shopping (@shop_on_shopping)

Oder use whatsaap @9020030966

All size available #delivery time 5.6 days delivery🚛✈️🚢 7a Quality products
All size available

Limitted stock😮
100% garentty product
Trust seller
All india delivery🚚✈️⛵️ #calicut#malappuram#trissure#wayanad#eranakulam#kochi#edukki#Alapuyza#vadakara#kannure#etc......#places..#daily..#product..#deliverd
#trust#seller

shop_on_shopping (@shop_on_shopping)

Oder use whatsaap @9020030966

All size available #delivery time 5.6 days delivery🚛✈️🚢 7a Quality products
All size available

Limitted stock😮
100% garentty product
Trust seller
All india delivery🚚✈️⛵️ #calicut#malappuram#trissure#wayanad#eranakulam#kochi#edukki#Alapuyza#vadakara#kannure#etc......#places..#daily..#product..#deliverd
#trust#seller

shop_on_shopping (@shop_on_shopping)

Oder use whatsaap @9020030966

All size available #delivery time 5.6 days delivery🚛✈️🚢 7a Quality products
All size available

Limitted stock😮
100% garentty product
Trust seller
All india delivery🚚✈️⛵️ #calicut#malappuram#trissure#wayanad#eranakulam#kochi#edukki#Alapuyza#vadakara#kannure#etc......#places..#daily..#product..#deliverd
#trust#seller

shop_on_shopping (@shop_on_shopping)

Oder use whatsaap @9020030966

All size available #delivery time 5.6 days delivery🚛✈️🚢 7a Quality products
All size available

Limitted stock😮
100% garentty product
Trust seller
All india delivery🚚✈️⛵️ #calicut#malappuram#trissure#wayanad#eranakulam#kochi#edukki#Alapuyza#vadakara#kannure#etc......#places..#daily..#product..#deliverd
#trust#seller

shop_on_shopping (@shop_on_shopping)

Oder use whatsaap @9020030966

All size available #delivery time 5.6 days delivery🚛✈️🚢 7a Quality products
All size available

Limitted stock😮
100% garentty product
Trust seller
All india delivery🚚✈️⛵️ #calicut#malappuram#trissure#wayanad#eranakulam#kochi#edukki#Alapuyza#vadakara#kannure#etc......#places..#daily..#product..#deliverd
#trust#seller

shop_on_shopping (@shop_on_shopping)

Oder use whatsaap @9020030966

All size available #delivery time 5.6 days delivery🚛✈️🚢 7a Quality products
All size available

Limitted stock😮
100% garentty product
Trust seller
All india delivery🚚✈️⛵️ #calicut#malappuram#trissure#wayanad#eranakulam#kochi#edukki#Alapuyza#vadakara#kannure#etc......#places..#daily..#product..#deliverd
#trust#seller

BRAND_OUTLET whatsap9020030966 (@brand.outlet.shopping)

Oder use whatsaap @9020030966

All size available #delivery time 5.6 days delivery🚛✈️🚢 7a Quality products
All size available

Limitted stock😮
100% garentty product
Trust seller
All india delivery🚚✈️⛵️ #calicut#malappuram#trissure#wayanad#eranakulam#kochi#edukki#Alapuyza#vadakara#kannure#etc......#places..#daily..#product..#deliverd
#trust#seller

BRAND_OUTLET whatsap9020030966 (@brand.outlet.shopping)

Oder use whatsaap @9020030966

All size available #delivery time 5.6 days delivery🚛✈️🚢 7a Quality products
All size available

Limitted stock😮
100% garentty product
Trust seller
All india delivery🚚✈️⛵️ #calicut#malappuram#trissure#wayanad#eranakulam#kochi#edukki#Alapuyza#vadakara#kannure#etc......#places..#daily..#product..#deliverd
#trust#seller

kozhikode|കോഴിക്കോട് |Calicut♥️ (@my_kozhikode)

#Notinmyname
Stop Cow Terrorism !!! Instagram | @my_kozhikode ©️

First & the No:1 Kozhikoden page 💕

For Shoutouts DM📲 or #My_kozhikode 📝
#Calicut is A Place, #Kozhikode is an #Emotion

City of Spices | City of Sculptures | City of Truth | City of Love @my_Kozhikode 💝
◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️ #Kozhikoden #malabar #koyikod #godsowncountry #ilovekozhikode #namudekozhikode #enthekozhikode #kozhikottukar #tasteofkozhikode #malabarfood #Kozhikodenspecial #proudlyamfromkozhikode #kozhikodan #scenery #keralatourism #nature 🔼wwww.Facebook.com/ilovekozhikode | Twitter : @my_kozhikode | Whatsapp : +91 8606505885 | 💻Email : myKozhikode.calicut@gmail.com | Kik : my_kozhikode 🔼 @my_kozhikode 🔼 @mykerala 🔼 @my.kochi
More...