i_puengab (@i_puengab)

ห้องรุก แมนๆ ของแท้ ต้องมีรูปนางงามติดฝาห้อง
#beautyqueen #beautypageant #missuniverse #MissWorld #MissGrandInternational #crowning #crowningmoment

Prince & Princess Thailand (@prince_pricess_thailand)

"ภีมภีม" ส่งมอบตำแหน่ง สวมมงกุฎ Jr. Mister Thailand International คนใหม่ ประจำปี 2017 ให้กับ "นิวเยียร์" อัษฎาวุธ สีมาคุปต์
ในการประกวด Prince & Princess Thailand 2017 #ppt2017 #CrowningMoment #jrmisterthailandinternational

Prince & Princess Thailand (@prince_pricess_thailand)

"โจ๊ พิธาน" Mr. Teen Thailand International ปีที่แล้ว สวมกอดแสดงความยินดี กับ รุ่นน้อง "บี" อภิสิทธิ์ แสงมิ่ง ในการรับตำแหน่งเป็น Mr. Teen Thailand International คนใหม่ ประจำปี 2017
ในการประกวด Prince & Princess Thailand 2017 #ppt2017 #CrowningMoment #MrTeenThailandInternational

Prince & Princess Thailand (@prince_pricess_thailand)

วินาทีที่ "เฟมินีน" Miss Teen Thailand International ปีที่ผ่านมา ส่งมอบตำแหน่ง สวมมงกุฎให้กับ "เบนซ์" จิรญา ชัยประพา
นักศึกษาสัตวแพทย์ ม.เกษตรศาสตร์ ให้ครองตำแหน่ง Miss Teen Thailand International 2017
ในการประกวด Prince & Princess Thailand 2017 ที่ผ่านมา
#ppt2017 #CrowningMoment
#missteenthailandinternational
More...