Min Chu (@minchu1811)

Những lúc như thế này , chỉ muốn hỏi người có thể bỏ tất thảy những vướng bận ở thành phố ấy mà chạy đến ôm tôi vào lòng 1 chút được ko ???
#myday #sefile #sefiletime #follow #followinstar #likefollow #likephoto #photoinstar #myday #mylife #happyday #enjoy #lovely #lovelygirls #beautyful #beautygirls #beautifulview #saigoncity #makeup #makeupbyme #3ce908 #lipstick #esteelauder #style #blackandblack #dress #daughtervietnam #minchu #dungnguyenq
More...