Min Chu (@minchu1811)

Nhưng em ạ , hình như nếu đã sống trong đời
Thì 1 là em phải làm cho người ta đau
Hoặc là họ sẽ làm em đau
Đó là đều không tránh khỏi
#myday #sefile #sefiletime #follow #followtime #ootd #ootdvietnam #mylifestyle #makeupbyme #enjoylife #happyday #happytime #mylife #shape #nyxmatte #hairstyle #graylens #beautiful #beautygirl #shirtandjeans #goodgirl #lovely #like #likephoto #photoinsta #daughtervietnam #dungnguyen #minchu #ahihihi
More...