Min Chu (@minchu1811)

Những lúc xa Anh trong lòng nhung nhớ
Vẫn biết Anh yêu không về với em
Nhưng em vẫn luôn luôn tin rằng
Ngày nào đó Anh yêu quay về
Sẽ mãi bên nhau không rời anh hỡi
#myday #sefile #sefiletime #likesefie #photoinsta #mylifestyle #likeinsta #likephoto #mylife #enjoylife #happyday #hairstyle #makeupbyme #mac #maclipstick #beautiful #beauty #lovely #cute #cutegirls #beautygirl #teengirl #goodgirl #derss #daughtervietnam #minchu #dungnguyen
More...