علیرضا فرجامی (@alirezafarjami)

ﺳﻼﻣﺖ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻭ ﻫﻴﺠﺎﻧﯽ
کنترل احساسات و استرس
🍎 سلامت ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻭ ﻫﻴﺠﺎﻧﯽ حاکی از توانایی شناخت و قبول احساسات خودمان است به جای اینکه آنها را انکار کنیم.
آیا قادر به تصمیم گیری با حداقل استرس و نگرانی هستید؟ راه هایی برای کاهش استرس در زندگی خود پیدا کنید .
درباره احساسات و استرس خود با شخص قابل اعتمادی صحبت کنید . ( با یه روانشناس صحبت کنین . ذهنیت منفی خودمونو نسبت به مشاوره با روانشناس ها تغییر بدیم )
#i_am_a_health_host #من_میزبان_سلامتی_هستم
#stla #stla2017 #Emotional #Wellness #health
#استیلا #سلامت #بازاریابی_شبکه_ای #سلامت_ﻋﺎﻃﻔﯽ_ﻭ_ﻫﻴﺠﺎﻧﯽ #احساس #استرس #از_خودمان_شروع_کنیم #روانشناس #روانشناسی
@i_am_a_health_host
@stla_club

Chanwatt Sae-Seo (@chanwatt)

Tristan Do ⚽️⚽️⚽️ Muangtong United 💪💪💪face Bristbane Roar ACL Champions League ⚽️⚽️⚽️

(@newliife7)

ﺳﻼﻣﺖ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻭ ﻫﻴﺠﺎﻧﯽ
کنترل احساسات و استرس
🍎 سلامت ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻭ ﻫﻴﺠﺎﻧﯽ حاکی از توانایی شناخت و قبول احساسات خودمان است به جای اینکه آنها را انکار کنیم.
آیا قادر به تصمیم گیری با حداقل استرس و نگرانی هستید؟ راه هایی برای کاهش استرس در زندگی خود پیدا کنید .
درباره احساسات و استرس خود با شخص قابل اعتمادی صحبت کنید . ( با یه روانشناس صحبت کنین . ذهنیت منفی خودمونو نسبت به مشاوره با روانشناس ها تغییر بدیم )
#i_am_a_health_host #من_میزبان_سلامتی_هستم
#stla #stla2017 #Emotional #Wellness #health
#استیلا #سلامت #بازاریابی_شبکه_ای #سلامت_ﻋﺎﻃﻔﯽ_ﻭ_ﻫﻴﺠﺎﻧﯽ #احساس #استرس #از_خودمان_شروع_کنیم #روانشناس #روانشناسی
@i_am_a_health_host
@stla_club

mohamadreza (@mohamad_7d)

ﺳﻼﻣﺖ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻭ ﻫﻴﺠﺎﻧﯽ
کنترل احساسات و استرس
🍎 سلامت ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻭ ﻫﻴﺠﺎﻧﯽ حاکی از توانایی شناخت و قبول احساسات خودمان است به جای اینکه آنها را انکار کنیم.
آیا قادر به تصمیم گیری با حداقل استرس و نگرانی هستید؟ راه هایی برای کاهش استرس در زندگی خود پیدا کنید .
درباره احساسات و استرس خود با شخص قابل اعتمادی صحبت کنید . ( با یه روانشناس صحبت کنین . ذهنیت منفی خودمونو نسبت به مشاوره با روانشناس ها تغییر بدیم )
#i_am_a_health_host #من_میزبان_سلامتی_هستم
#stla #stla2017 #Emotional #Wellness #health
#استیلا #سلامت #بازاریابی_شبکه_ای #سلامت_ﻋﺎﻃﻔﯽ_ﻭ_ﻫﻴﺠﺎﻧﯽ #احساس #استرس #از_خودمان_شروع_کنیم #روانشناس #روانشناسی
@i_am_a_health_host
@stla_club

Kenzie McCabe Lafontaine (@aint.no.holla.back.girl)

Eventually we all tired of being alone, for some it's okay to be in there own company, but for others, they want to find someone they have a deep connection with #tiredofbeingsingle #emotional #pain #gay #quotes #quotesandsayings #single

Kenzie McCabe Lafontaine (@aint.no.holla.back.girl)

I want to let people in, & possibly get close to someone, but it's not easy :-/ #sadtruth #emotional #quotesandsayings #quotes #single #gay

Keleesta Santiago (@magicalbadbitch)

i smell ur secrets. not tryna lose my pride cuz i kept it sexy i kept it fun if its something im missing maybe my head 4 one. whats worse looking jealous or crazy, jealous or crazy? more like im being walked all over an ID RATHER BE CRAZY #holdup they wont #loveu like i #love u. slow down #beyonce #queenb #emotional #night
More...