Order Quảng Châu (@gungsonorder)

Lướt để xem hình ạ 💰Áo giá: 265k
Mình có order thêm váy mang kèm ạ💋💋💋
3 màu như hình
Hỏi hàng các b vui lòng Dr cho mình☺️☺️☺️
☺️
Hàng order 10-14 ngày (kể từ ngày chốt đơn) 🎈Huế cọc 70%, các tỉnh khác cọc 100% 🎈Kể từ ngày chốt đơn không được huỷ đơn dưới mọi hình thức ❌🚫❌❌❌Không đổi trả, trừ khi lỗi hàng 👏🏻👏🏻
#order #orderquangchau #ordertaobao #ordertaobaohue #aolen #gungsonorder #lozihue #lozivietnam #foodyhue #ootdvietnam #vietnamstyle #vietnamclothing #vietnamgirl #aophao #chanvay #aoda #vaylendai #aodadangdai #lencolo

Order Quảng Châu (@gungsonorder)

💸Price:245k
3 màu như hình
Hỏi hàng các b vui lòng Dr cho mình☺️☺️☺️
☺️
Hàng order 10-14 ngày (kể từ ngày chốt đơn) 🎈Huế cọc 70%, các tỉnh khác cọc 100% 🎈Kể từ ngày chốt đơn không được huỷ đơn dưới mọi hình thức ❌🚫❌❌❌Không đổi trả, trừ khi lỗi hàng 👏🏻👏🏻
#order #orderquangchau #ordertaobao #ordertaobaohue #aolen #gungsonorder #lozihue #lozivietnam #foodyhue #ootdvietnam #vietnamstyle #vietnamclothing #vietnamgirl #aophao #chanvay #aoda #vaylendai #aodadangdai #lencolo

Order Quảng Châu (@gungsonorder)

💸Price:315k
Hỏi hàng các b vui lòng Dr cho mình☺️☺️☺️
☺️
Hàng order 10-14 ngày (kể từ ngày chốt đơn) 🎈Huế cọc 70%, các tỉnh khác cọc 100% 🎈Kể từ ngày chốt đơn không được huỷ đơn dưới mọi hình thức ❌🚫❌❌❌Không đổi trả, trừ khi lỗi hàng 👏🏻👏🏻
#order #orderquangchau #ordertaobao #ordertaobaohue #aolen #gungsonorder #lozihue #lozivietnam #foodyhue #ootdvietnam #vietnamstyle #vietnamclothing #vietnamgirl #aophao #chanvay #aoda #vaylendai #aodadangdai #lencolo

Order Quảng Châu (@gungsonorder)

Đồng giá #220k
Hỏi hàng các b vui lòng Dr cho mình☺️☺️☺️
☺️
Hàng order 10-14 ngày (kể từ ngày chốt đơn) 🎈Huế cọc 70%, các tỉnh khác cọc 100% 🎈Kể từ ngày chốt đơn không được huỷ đơn dưới mọi hình thức ❌🚫❌❌❌Không đổi trả, trừ khi lỗi hàng 👏🏻👏🏻
#order #orderquangchau #ordertaobao #ordertaobaohue #aolen #gungsonorder #lozihue #lozivietnam #foodyhue #ootdvietnam #vietnamstyle #vietnamclothing #vietnamgirl #aophao #chanvay #aoda #vaylendai #aodadangdai #lencolo

Order Quảng Châu (@gungsonorder)

💸Price:350k
Hỏi hàng các b vui lòng Dr cho mình☺️☺️☺️
☺️
Hàng order 10-14 ngày (kể từ ngày chốt đơn) 🎈Huế cọc 70%, các tỉnh khác cọc 100% 🎈Kể từ ngày chốt đơn không được huỷ đơn dưới mọi hình thức ❌🚫❌❌❌Không đổi trả, trừ khi lỗi hàng 👏🏻👏🏻
#order #orderquangchau #ordertaobao #ordertaobaohue #aolen #gungsonorder #lozihue #lozivietnam #foodyhue #ootdvietnam #vietnamstyle #vietnamclothing #vietnamgirl #aophao #chanvay #aoda #vaylendai #aodadangdai #lencolo

Order Quảng Châu (@gungsonorder)

💸Price:275k
Hai màu như hình 😍
Hỏi hàng các b vui lòng Dr cho mình☺️☺️☺️
☺️
Hàng order 10-14 ngày (kể từ ngày chốt đơn) 🎈Huế cọc 70%, các tỉnh khác cọc 100% 🎈Kể từ ngày chốt đơn không được huỷ đơn dưới mọi hình thức ❌🚫❌❌❌Không đổi trả, trừ khi lỗi hàng 👏🏻👏🏻
#order #orderquangchau #ordertaobao #ordertaobaohue #aolen #gungsonorder #lozihue #lozivietnam #foodyhue #ootdvietnam #vietnamstyle #vietnamclothing #vietnamgirl #aophao #chanvay #aoda #vaylendai #aodadangdai #lencolo

Order Quảng Châu (@gungsonorder)

💸Price:350k
Hỏi hàng các b vui lòng Dr cho mình☺️☺️☺️
☺️
Hàng order 10-14 ngày (kể từ ngày chốt đơn) 🎈Huế cọc 70%, các tỉnh khác cọc 100% 🎈Kể từ ngày chốt đơn không được huỷ đơn dưới mọi hình thức ❌🚫❌❌❌Không đổi trả, trừ khi lỗi hàng 👏🏻👏🏻
#order #orderquangchau #ordertaobao #ordertaobaohue #aolen #gungsonorder #lozihue #lozivietnam #foodyhue #ootdvietnam #vietnamstyle #vietnamclothing #vietnamgirl #aophao #chanvay #aoda #vaylendai #aodadangdai #lencolo

Order Quảng Châu (@gungsonorder)

💸Price:350k
Hỏi hàng các b vui lòng Dr cho mình☺️☺️☺️
☺️
Hàng order 10-14 ngày (kể từ ngày chốt đơn) 🎈Huế cọc 70%, các tỉnh khác cọc 100% 🎈Kể từ ngày chốt đơn không được huỷ đơn dưới mọi hình thức ❌🚫❌❌❌Không đổi trả, trừ khi lỗi hàng 👏🏻👏🏻
#order #orderquangchau #ordertaobao #ordertaobaohue #aolen #gungsonorder #lozihue #lozivietnam #foodyhue #ootdvietnam #vietnamstyle #vietnamclothing #vietnamgirl #aophao #chanvay #aoda #vaylendai #aodadangdai #lencolo

Order Quảng Châu (@gungsonorder)

📌Somi voan
Freesize, 👏🏻
💸Price:285k
Hỏi hàng các b vui lòng Dr cho mình☺️☺️☺️
☺️
Hàng order 10-14 ngày (kể từ ngày chốt đơn) 🎈Huế cọc 70%, các tỉnh khác cọc 100% 🎈Kể từ ngày chốt đơn không được huỷ đơn dưới mọi hình thức ❌🚫❌❌❌Không đổi trả, trừ khi lỗi hàng 👏🏻👏🏻
#order #orderquangchau #ordertaobao #ordertaobaohue #aolen #gungsonorder #lozihue #lozivietnam #foodyhue #ootdvietnam #vietnamstyle #vietnamclothing #vietnamgirl #aophao #chanvay #aoda #vaylendai #aodadangdai #lencolo

Order Quảng Châu (@gungsonorder)

📌Somi dài
Freesize, 2 màu👏🏻
💸Price:
Hỏi hàng các b vui lòng Dr cho mình☺️☺️☺️
☺️
Hàng order 10-14 ngày (kể từ ngày chốt đơn) 🎈Huế cọc 70%, các tỉnh khác cọc 100% 🎈Kể từ ngày chốt đơn không được huỷ đơn dưới mọi hình thức ❌🚫❌❌❌Không đổi trả, trừ khi lỗi hàng 👏🏻👏🏻
#order #orderquangchau #ordertaobao #ordertaobaohue #aolen #gungsonorder #lozihue #lozivietnam #foodyhue #ootdvietnam #vietnamstyle #vietnamclothing #vietnamgirl #aophao #chanvay #aoda #vaylendai #aodadangdai #lencolo

Order Quảng Châu (@gungsonorder)

📌Váy voan hoa nhí
Freesize👏🏻
Dài 106cm 💸Price: 325k
Hỏi hàng các b vui lòng Dr cho mình☺️☺️☺️
☺️
Hàng order 10-14 ngày (kể từ ngày chốt đơn) 🎈Huế cọc 70%, các tỉnh khác cọc 100% 🎈Kể từ ngày chốt đơn không được huỷ đơn dưới mọi hình thức ❌🚫❌❌❌Không đổi trả, trừ khi lỗi hàng 👏🏻👏🏻
#order #orderquangchau #ordertaobao #ordertaobaohue #aolen #gungsonorder #lozihue #lozivietnam #foodyhue #ootdvietnam #vietnamstyle #vietnamclothing #vietnamgirl #aophao #chanvay #aoda #vaylendai #aodadangdai #lencolo

Order Quảng Châu (@gungsonorder)

Hôm nay em mở order lại ạaaa
Sơmi sọc xinh xinh , giá hôm nay là #285k ạ . Qua hôm nay trở về giá cũ là #320k 👌🏻👌🏻👏🏻
Hỏi hàng các b vui lòng Dr cho mình☺️☺️☺️
☺️
Hàng order 7-12ngày (kể từ ngày chốt đơn) 🎈Huế cọc 70%, các tỉnh khác cọc 100% 🎈Kể từ ngày chốt đơn không được huỷ đơn dưới mọi hình thức ❌🚫❌❌❌Không đổi trả, trừ khi lỗi hàng 👏🏻👏🏻
#order #orderquangchau #ordertaobao #ordertaobaohue #aolen #gungsonorder #lozihue #lozivietnam #foodyhue #ootdvietnam #vietnamstyle #vietnamclothing #vietnamgirl #aophao #chanvay #aoda #vaylendai #aodadangdai #lencolo

Order Quảng Châu (@gungsonorder)

📌chân váy len
💸Price: 325k
Bên em nhận order đến hết 24/1/2018 thôi ạ, hàng về vẫn đúng tiến độ khách yên tâm nhe😊😊
Hỏi hàng các b vui lòng Dr cho m ☺️☺️
🎈Kể từ ngày chốt đơn không được huỷ đơn dưới mọi hình thức ❌🚫❌❌❌Không đổi trả, trừ khi lỗi hàng 👏🏻👏🏻
#order #orderquangchau #ordertaobao #ordertaobaohue #aolen #gungsonorder #lozihue #lozivietnam #foodyhue #ootdvietnam #vietnamstyle #vietnamclothing #vietnamgirl

Order Quảng Châu (@gungsonorder)

📌Áo lông thỏ
Hai màu xinh xinh
Bên em nhận order đến hết 24/1/2018 thôi ạ, hàng về vẫn đúng tiến độ khách yên tâm nhe😊😊
Hỏi hàng các b vui lòng Dr cho m ☺️☺️
🎈Kể từ ngày chốt đơn không được huỷ đơn dưới mọi hình thức ❌🚫❌❌❌Không đổi trả, trừ khi lỗi hàng 👏🏻👏🏻
#order #orderquangchau #ordertaobao #ordertaobaohue #aolen #gungsonorder #lozihue #lozivietnam #foodyhue #ootdvietnam #vietnamstyle #vietnamclothing #vietnamgirl

Order Quảng Châu (@gungsonorder)

📌Giày gót 4p da lộn
size từ 35-38
Ba màu như hìh: da, hồng phấn , đen
💸Price: 195k
Bên em nhận order đến hết 24/1/2018 thôi ạ, hàng về vẫn đúng tiến độ khách yên tâm nhe😊😊
Hỏi hàng các b vui lòng Dr cho m ☺️☺️
🎈Kể từ ngày chốt đơn không được huỷ đơn dưới mọi hình thức ❌🚫❌❌❌Không đổi trả, trừ khi lỗi hàng 👏🏻👏🏻
#order #orderquangchau #ordertaobao #ordertaobaohue #aolen #gungsonorder #lozihue #lozivietnam #foodyhue #ootdvietnam #vietnamstyle #vietnamclothing #vietnamgirl

Order Quảng Châu (@gungsonorder)

Len🍓mang đc hai kiểu , trước sau gi cucng xinh sất😂
3 màu xinh như hình: trắng, hồng phấn, xanh lam❤️❤️ freesize
💸Price: 365k💋 Bên em nhận order đến hết 24/1/2018 thôi ạ, hàng về vẫn đúng tiến độ khách yên tâm nhe😊😊
Hỏi hàng các b vui lòng Dr cho m ☺️☺️
Mua đồ Tết đồ lễ ngay từ bh đi các b uiii. Cuối năm rồi nhanh hết hàng lắm đó nhâ, khẩn trương lên các khách iu của tui hihi. ❤️❤️
Hỏi hàng các b vui lòng Dr cho mình☺️☺️
Hàng order 7-12 ngày (kể từ ngày chốt đơn) 🎈Huế cọc 70%, các tỉnh khác cọc 100% 🎈Kể từ ngày chốt đơn không được huỷ đơn dưới mọi hình thức ❌🚫❌❌❌Không đổi trả, trừ khi lỗi hàng 👏🏻👏🏻
#order #orderquangchau #ordertaobao #ordertaobaohue #aolen #gungsonorder #lozihue #lozivietnam #foodyhue #ootdvietnam #vietnamstyle #vietnamclothing #vietnamgirl #aophao #chanvay #aoda #vaylendai #aodadangdai #lencolo

Order Quảng Châu (@gungsonorder)

Set váy kèm somi
Hai màu xinh như hình, size S M L🍓
💸Price: 340k 💋 Bên em nhận order đến hết 24/1/2018 thôi ạ, hàng về vẫn đúng tiến độ khách yên tâm nhe😊😊
Hỏi hàng các b vui lòng Dr cho m ☺️☺️
Mua đồ Tết đồ lễ ngay từ bh đi các b uiii. Cuối năm rồi nhanh hết hàng lắm đó nhâ, khẩn trương lên các khách iu của tui hihi. ❤️❤️
Hỏi hàng các b vui lòng Dr cho mình☺️☺️
Hàng order 7-12 ngày (kể từ ngày chốt đơn) 🎈Huế cọc 70%, các tỉnh khác cọc 100% 🎈Kể từ ngày chốt đơn không được huỷ đơn dưới mọi hình thức ❌🚫❌❌❌Không đổi trả, trừ khi lỗi hàng 👏🏻👏🏻
#order #orderquangchau #ordertaobao #ordertaobaohue #aolen #gungsonorder #lozihue #lozivietnam #foodyhue #ootdvietnam #vietnamstyle #vietnamclothing #vietnamgirl #aophao #chanvay #aoda #vaylendai #aodadangdai #lencolo

Order Quảng Châu (@gungsonorder)

Somi bèo xinh xinh☺️☺️
Hai màu xinh như hình, khách lướt qua để xem ah
💸Price: 290k 💋 Bên em nhận order đến hết 24/1/2018 thôi ạ, hàng về vẫn đúng tiến độ khách yên tâm nhe😊😊
Hỏi hàng các b vui lòng Dr cho m ☺️☺️
Mua đồ Tết đồ lễ ngay từ bh đi các b uiii. Cuối năm rồi nhanh hết hàng lắm đó nhâ, khẩn trương lên các khách iu của tui hihi. ❤️❤️
Hỏi hàng các b vui lòng Dr cho mình☺️☺️
Hàng order 7-12 ngày (kể từ ngày chốt đơn) 🎈Huế cọc 70%, các tỉnh khác cọc 100% 🎈Kể từ ngày chốt đơn không được huỷ đơn dưới mọi hình thức ❌🚫❌❌❌Không đổi trả, trừ khi lỗi hàng 👏🏻👏🏻
#order #orderquangchau #ordertaobao #ordertaobaohue #aolen #gungsonorder #lozihue #lozivietnam #foodyhue #ootdvietnam #vietnamstyle #vietnamclothing #vietnamgirl #aophao #chanvay #aoda #vaylendai #aodadangdai #lencolo

Order Quảng Châu (@gungsonorder)

Váy suông dáng đứng k kèm somi
Khách muốn thì có thể order somi ạ ☺️☺️
💸Price: 290k 💋 Bên em nhận order đến hết 24/1/2018 thôi ạ, hàng về vẫn đúng tiến độ khách yên tâm nhe😊😊
Hỏi hàng các b vui lòng Dr cho m ☺️☺️
Mua đồ Tết đồ lễ ngay từ bh đi các b uiii. Cuối năm rồi nhanh hết hàng lắm đó nhâ, khẩn trương lên các khách iu của tui hihi. ❤️❤️
Hỏi hàng các b vui lòng Dr cho mình☺️☺️
Hàng order 7-12 ngày (kể từ ngày chốt đơn) 🎈Huế cọc 70%, các tỉnh khác cọc 100% 🎈Kể từ ngày chốt đơn không được huỷ đơn dưới mọi hình thức ❌🚫❌❌❌Không đổi trả, trừ khi lỗi hàng 👏🏻👏🏻
#order #orderquangchau #ordertaobao #ordertaobaohue #aolen #gungsonorder #lozihue #lozivietnam #foodyhue #ootdvietnam #vietnamstyle #vietnamclothing #vietnamgirl #aophao #chanvay #aoda #vaylendai #aodadangdai #lencolo

Order Quảng Châu (@gungsonorder)

📌Gile len rách ( k kèm somi trong)
Freesize, hai màu : caro đỏ, nâu
💸Price: 280k
Chất len dày dặn, hai màu xinh như hình💋
Hỏi hàng các b vui lòng Dr cho m ☺️☺️
Mua đồ Tết ngay đi các b uiii. Cuối năm rồi nhanh hết hàng lắm đó nhâ, khẩn trương lên các khách iu của tui hihi. ❤️❤️
Hỏi hàng các b vui lòng Dr cho mình☺️☺️
Hàng order 7-12 ngày (kể từ ngày chốt đơn) 🎈Huế cọc 70%, các tỉnh khác cọc 100% 🎈Kể từ ngày chốt đơn không được huỷ đơn dưới mọi hình thức ❌🚫❌❌❌Không đổi trả, trừ khi lỗi hàng 👏🏻👏🏻
#order #orderquangchau #ordertaobao #ordertaobaohue #aolen #gungsonorder #lozihue #lozivietnam #foodyhue #ootdvietnam #vietnamstyle #vietnamclothing #vietnamgirl #aophao #chanvay #aoda #vaylendai #aodadangdai #lencolo
More...