Bekim Bajraktari (@bajraktari_b)

Haircut day with my little man..!! Love him..! 🙏🤙..! #fatherandson #barbershop #lovekids #haircut #peje

Mạnh Trí (@manhtri2412)

Vẫn chỉ có anh trai cắt cho th em là ưng ý 😎👍✂️💯🆕 #haircut #gentleman #chicano #tattoo #tuancolor #liembarbershop
More...