Nesteren (@nesterenakcay)

Her hayat bir köprüdür.
Ezelle ebet arasında.
Kimi uzun, kimi kısa.
Bütün köprüler uzar elbet,
Hayatın her anı,
Dolu dolu olsa.
Her aşk bir köprüdür.
İki kalp arasında.
Keşke bir gün,
Bütün insanlar
Köprüsünü kursa.
Her gülücük bir köprüdür.
Yanakla, yürek arasında.
Melekler uçar gelir,
Güne insanlar,
Köprülerle başlasa.
Her çocuk bir köprüdür.
Geçmişle gelecek arasında.
Ülkeler mutludur,
Çocukları mutluysa.
Her sabah bir köprüdür.
Dün ile bu gün arasında.
Dünya aslında çok geniş,
İnsanlar kinlerini,
Köprülerden bıraksa.
Her umut bir köprüdür.
İki uzak arasında.
Bir tane, bir tane daha,
Her yer köprüyle dolsa.
#hikmetküçük

#birkucuktatil #bikucuktatil (@birkucuktatil)

Dünya üzerinde dört arastalı köprüden biri olan Irgandı Köprüsü, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerini birbirine bağlar. Çeşitli kaynaklarda Irgandı Köprüsü’nün 1442 yılında Pir Ali oğlu Tüccar Muslihiddin tarafından mimar Abdullah oğlu Timurtaş’a yaptırıldığı ifade edilmektedir. Tarihi kaynaklara göre üzerinde, 31 dükkan ve bir mescitten oluşan tonozlu kagir bir yapı ile köprünün ana taşıyıcı tonozunun her iki yanında birer adet depo (ahır) bulunan köprü, 1855 depreminde büyük hasar görmüş ve üzerindeki kagir yapı yerine irili ufaklı ahşap dükkanlar inşa edilmiştir. #bursa #gezilecekyerler #gezelim #tarih #kultur #kopru #bikucuktatil #birkucuktatil #ırgandıköprüsü #tatil #tatilyerleri #turizm

Gez Beğen (@gez.begen)

Mutlu pazarlar.
III. Alexandre Köprüsü, Paris.
#paris #fransa #kopru #sehir #gezi #blog #blogger #gez #begen #gezbegen
More...