Love Jatt (@love_jatt06)

Ni main pehle week khush 😄hoya
Duje week peg 🍺🍺laye
Teeje week fer teri yaad☹️😍 aa gayi😉#LÕvÊ

Prîñcê Aj👒 (@mallikarjunaannigeri27)

#Spêñd Ûr Tîmê Tõ Thøsê Whõ LõVê #Ûñçõñdîtîøñãlly....
Ñõt Wîth Thõsê Whø #LõVê Û Õñly Whêñ Thê #Çøñdîtîõñ Îs Rîght Fõr #Thêm.

Love Jatt (@love_jatt06)

☝️ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਸਹਾਰਾ🙏 ਮਿਲ ਜੇ ਦਾਤਾ..... 👬ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨੀ ਕਰਦਾ👐#LÕvÊ

Nikunj sanena (@_nikunj24_)

💓ÍF YØÛ ÇÀÑ DRÉÁM ÌT... 💓 💓YÔÚ ÇÁN DÕ ÏT💓 #LÕVÊ

îñtâń018 (@intan.pidah)

BêłâjàrÇûèkBîärGä‘GãmpâñgKëčēwã;v😏😏😉
Ps.KangenMantanYgRambuttNyeKeDombaa😊❤️
#LÕVÊ ŸÛ😘😘

Love Jatt (@love_jatt06)

ਮੱਚਦੇ 😬ਸ਼ਰੀਕ ਸਾਡੀ ਟੌਹਰ 😎 ਦੇਖ ਕੇ
ਖਾਨਦਾਨੀ 💯ਚਲਦੀ ਆ ਲਾਗ-ਡਾਟ ਨੀ 🚷
ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲ ਸਦਾ😠 ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ
ਰੱਬ ☁️ਨੇ ਵੀ ਰੱਖੀ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ
#LÕVÊ

<<~☣️ ÃrÛñ ☣️~>> (@heart_hacker_a_r_u_n)

✌️😘👉#Lîfê îß ....tõõ #ßhõrt.....
😎👉...tõ #wãît õñ #ßõmêõñê..to #Lõvê yõu.....💗 ..👉thê wãy yõü ....#Lõvé Thêm.....😎

Yaswanth Yps😎😎 (@yaswanthyps)

#LīVË.......Ït🤘🤘
#LõVÊ.......íT😍😘
#Ridê🏍️🚵 ...Īt
#RŒyÃl_ëÑFiËlD👑👑
Edits:- @ss photography

MD Sadik (@sam___stark)

Wishing you and your family a véry happy #HØLÌ
with #LÕVÊ - 💗 SÂM_STÆRK
More...