îñtâń018 (@intan018)

BêłâjàrÇûèkBîärGä‘GãmpâñgKëčēwã;v😏😏😉
Ps.KangenMantanYgRambuttNyeKeDombaa😊❤️
#LÕVÊ ŸÛ😘😘

Love Jatt (@love_jatt06)

ਮੱਚਦੇ 😬ਸ਼ਰੀਕ ਸਾਡੀ ਟੌਹਰ 😎 ਦੇਖ ਕੇ
ਖਾਨਦਾਨੀ 💯ਚਲਦੀ ਆ ਲਾਗ-ਡਾਟ ਨੀ 🚷
ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲ ਸਦਾ😠 ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ
ਰੱਬ ☁️ਨੇ ਵੀ ਰੱਖੀ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ
#LÕVÊ

HBD 09-09-2005 (@arindaputri_septiani_09)

Cantik itu bukan berati kita harus sombong
Kecantikan kita itu adalah dimana kita mendapatkan kasih sayank.... #LÕVÊ YÕU

Omprakash_Patel (@____.mr.perfect._____)

HãPpY fâthërSS Dy
#Lõvê U pápà#

Anush Anush (@anush_o_a)

#lõvê makes sometime just happy,but think only for sometime..💔💔
Remembering my cursh.. Thank u my #mom & #father..👪👪💓💖

Yaswanth Yps😎😎 (@yaswanthyps)

#LīVË.......Ït🤘🤘
#LõVÊ.......íT😍😘
#Ridê🏍️🚵 ...Īt
#RŒyÃl_ëÑFiËlD👑👑
Edits:- @ss photography

MD Sadik (@sam___stark)

Wishing you and your family a véry happy #HØLÌ
with #LÕVÊ - 💗 SÂM_STÆRK

çhîññà çhõüdãry (@dp_choudary)

##$pl dãy##yêãr$ påssés##Lõvê $tôry €ñds## Fêêlìñgs D'ônt...##
More...