Tony (@tony.13792)

Ừ thì cuộc đời là thế
Cứ BD vì cuộc đời cho phép 😆😆😆😆
#lồng
#lộn

Hoài Bão (@vunguyen0910)

Tự nhiên thèm đi chơi quá hè, thèm dc chạy cái xe cà tàng long nhong cho hết xăng chơi. Nhớ Đà Lạt Đà Nẵng ghê nơi, cầu cho lúc về còn đẹp chứ đừng bị quy hoạch nát bét😢#cầurồng #lộn
More...