Như Bư 🐳 (@nhu.phamb)

Đẹp thì dễ dồm, khong đẹp thì hãy dễ thương. Quan trọng là phải có kiến thức để biết ứng xử và có thái độ sống tốt thì nhiều người ghiền lắm đó nghen 🌿
#photooftheday #longday #reading #looking #good #things #knowledge #attitude #moment #peace #of #mind #keep #silence #goodvibes #nice #view #awesome #thankyou #sweetheart #enjoy #life

Kanhaiya Patel (@kanhaiya.patel8434)

The #best feeling is when you #look at the one u #love.. and.. #they r already #looking at #you..😍😘
More...