T H U Y T R A N G (@ltthuytrang)

Nhưng dù được pha nóng hay lạnh, bạc xỉu cũng không là cà phê sữa.
#coffee #barista #saigon #morning #news #lovesaigon #peace #passion #instagram

(@koosjohn)

Early morning Lam Son Square#lovesaigon

xolovegigi (@xogigibabie)

Hẹn sài gòn 6 hôm nữa em về nhé😍
#lovesaigon

Thanh Thanh (@mandy_ssc)

"Từ đầu đã không phải là yêu
...nhưng thương là thương đến trọn đời." #somebody #somewhere #allinhand #loveSaiGon #loveyou #justdream #littlesomething #life #mycity #m2t2017
More...