Nguyễn Phước Nguyên (@phuocnguyen130396)

Khi khả năng nhắn tin với trai của tui được mấy bạn tin tưởng.... khả năng nói chuyện bằng một nửa khả năng nhắn tin thôi thì bây g tui đâu còn cô đơn như bây giờ.😤
Bạn tui...cố lên
#saigon #lovesaigon #côđơn #vãicảlinhhồn #thanks

Black And Tattooed (@blackandtattooed)

I am enjoying wearing a tie. Tied in less than a minute w/o the internet #hotteacher#lovedforwindsorknots#lovesaigon#ohyeahloveteaching

Anton (@mazzanhatrang)

Я и Вьетнамский читающий мальчик #lovevietnam #lovesaigon #matryoshka
More...