SR_24_Majelis_Ilmu_ (@majlis_berkat_guru)

Syair Insyi'ta ↗️menuju keberkahan Houl akbar abah guru sekumpul ke-12 .
.
. "Barang siapa yg duduk atau ikut di majlis ilmu walaupun hanya sekedar duduk2 saja ,maka allah akan mengampuni dosanya ,dosa2 kedua Orangtuanya dan dosa2 seluruh keluarganya "
.
.
.
.
.
.
#haulabahgurusekumpulke12
#majlisnurulmusthafa
#majlisparahabaib
#berkatrosulullah
#pecintahabaib #berkatwaliyullah #berkatshalawat
#majelismaulidwatalim
#pengajianmaulid
#ahlussunnahwaljamaah #pecintaabahguru #majelisshalawat #Aswaza #pecintamaulidsekumpul
#pecintaabahhaji
#pecintaguruzuhdi
#majlisbanjarmasin
#ppags_sekumpul_video
More...