Min Chu (@minchu1811)

Nào phải báo đáp thì mới yêu ... Nào phải hò hẹn mới thấu hiểu ... Em biết anh còn giấc mơ, dẫu đã qua chưa phai mờ
#sefile #sefiletime #follow #followtime #ootd #ootdvietnam #mylifestyle #makeupbyme #enjoylife #mylife #blackandwhite #shape #nyxmatte #hairstyle #graylens #goodgirl #lovely #like #likephoto #photoinsta #daughtervietnam #dungnguyen #minchu #ahihihi
More...