Prof. Dr. Haydar BAŞ -Fan (@profdrhaydarbas)

İstanbul’u fethettiği için hakkında hadisler uydurulan ve ismi anılacağı zaman ‘cennet mekân Fatih’ denilerek övülen Fatih Sultan Mehmet’in annesi de Yavuz'un annesinden farklı değil. Üstelik 2. Mehmet'in sadece annesi konusunda yazılmamış; kendisinin Hıristiyan inancına olan hayranlığı da makalelere konu edilmiştir.
Mustafa Kemal için ‘anası babası belli değildir’ diyenlere göre; 2. Mehmet yani Fatih, İslam terbiyesinde yetişmiş mübarek bir ailenin şehzadesi idi.
Bakınız Fatih hakkında neler yazılmış:
Halil İnalcık, Fatih’in annesinin cariye ve Hıristiyan olduğunu yazar. (Emine Çaykara, Tarihçilerin Kutbu: Halil İnalcık kitabı, s.459). “Fatih’in, Patrik Gennadios’tan İncil’in yirmi bölümünün çevirisini yaptırdıktan sonra İslamiyet’ten şüphe duymaya ve içinde Hıristiyan dinine yönelik bir eğilim başladığı söylentilerinin yaygınlığı dikkat çekmektedir. Buna göre Fatih’in Hıristiyan annesi, o daha çocukken bu ilginin tohumlarını attığı, sultanın Pater Noster’i ezbere okuyabildiği, hatta gizlice İslam’ı reddedip Hıristiyanlığa geçmiş olduğu söylenmekteydi. Bu iddiaların Venedikli diplomatların raporlarında yer alması da dikkate değer bir durumdur.” (Franz Babinger, Fatih Sultan Mehmet ve Zamanı, İstanbul, s.86). “Aslında Fatih Hıristiyan devşirmelerden oluşan yönetim ve eğitim çevresinde Rumca ve Slavca konuşulan bir ortamda yetişmişti. Bu yüzden Rumca ve Slavca biliyordu. Bu ortam onun dünya görüşünü de çok etkilemişti. Mehmet çok küçük yaştayken etrafında toplanan, onu eğiten ve yol gösterenlerin başlıcaları devşirmeydi. Eğitmeni yani lalası Nişancı İbrahim b. Abdullah (devşirmelere genellikle bin Abdullah ismi verilirdi), Rumeli Beylerbeyi Şihabeddin Şahin ve sonradan kayınpederi olduğu Zağanos Paşa’nın hepsi Hıristiyanlıktan devşirmeydi.” (Halil İnalcık, II. Mehmed, İslam Ansiklopedisi, s.535).
İktisat tarihçisi Ömer Lütfi Barkan şu önemli tarihi tespiti yapar: “Bizanslı Rumlar ve diğer Balkan milletleri sadece isim ve din değiştirerek, tarih sahnesine yeni ırk ve millet olarak, üzerine yeni görevler alarak çıktılar. #btp #btpgenclik #icmalgenclik #akparti #haydarbas #profdrhaydarbas #baskent #mustafakemal #alevi #haydarbaş #fatihsulltanmehmet #fatih

Mustafa Danabas (@mustafadanabas4394)

Atatürk’ün en sevdiği yemek, etsiz kuru fasulye ile pilavdı. Kahveyi de çok seviyordu. Günde 10-15 fincan Türk kahvesi içiyordu.

#Türk #Türkiye #Azerbaycan #Kazakistan #Özbekistan #Türkistan #Türkmenistan #TuranArmy #Cumhuriyet  #Başkomutan #Başöğretmen #Mareşal #Gazi #MustafaKemal #Gazipaşa  #ATATÜRK #FatherOfTurks

Atasının Kızı (@actiginyolda)

Atatürk'ü sevmeyen birisi bana cevap verebilir mi?
Neden?
Nedir bu kin?
Gerçekten merak ediyorum. Şu dönemde birbirimle daha kardeş olmamız gerekirken sizin tek derdiniz neden ATATÜRK?
Neymiş efendim Atatürk şapka takmayanları asmış. Kanıt? Nerde kanıt? O halde bende o püsküllü adam astı desem inancak mısınız?
Neymiş çarşaflı kadınları astırmış. Nene Hatun,Kara Fatmada çarşaflıydı ama astırmadı. Onun yerine tarihe destan etti.
Neymiş ona tapıyomuşuz. Biz saygı duyuyoruz. Saygı ile tapmak ne demek bir öğren isterden cahilcik.
Sanki o mu kurtarmış bizi. Atatürk komutandı. Ama doğru bazıları bunu bile bilmez. Komutanlar gerekirse savaşır. Komutan o ordunun Beyniydi. Nasıl ben beynimle hareket edebiliyorsam o ordumuzda Atatürk'süz bir hiçti. Atatürk çok zeki bir adamdı. Stratejik zekasıyla az sayıda askerimiz olsa bile yendik. Atatürk'ün katılıpta yenildiği savaş var mı? Yok.
Neymiş Atatürk çağdaş olarak dini bitirdi. Yahu bre cahil Din çağdaşlıkla karşı değil. Çağdaşlık ne demek bilmeyen insan gelsin 4000 kitap okumuş, yıkılmak üzere olan bir devleti yeniden tasarlayıp kurmuş,onca cepheye gitmiş, onca savaşa karşı ekonomik gelişme için bir sürü yebilik yapmış, yepyeni bir ülke ve inkılaplarla kurduğu ülkede ATATÜRK'ÜN YAZDIĞI HARFLERLE ATATÜRK'E ATATÜRK'ÜN SAĞLADIĞI ÖZGÜRLÜKLE KÜFÜR ET. Küfür eden ve eleştiren kim? Ömrü hayatında bir kitap okumamış bir CAHİL.
#Atatürk #Atatürkçüyüz #MustafaKemal #Atatürk #MustafaKemalAtatürk #Atasınınkızı #mustafakemalpaşa #atam #uluönder #başöğretmen
More...