Muvik (@muvik.tv)

Khi bạn là cơ trưởng mà mẹ bắt chăm moè 😂
#muvik #muviker #muvikapp #muviktv #kiatjud #boss #sen #cat #cutecat #pet #muvik2018

Muvik (@muvik.tv)

Có gái xinh đăng cho ae ngắm cùng, k lại bảo Ad keo kiệt 😂
#muvik #muviker #muvikapp #muviktv #suphuconkhongtrunoinuaroi #hienluong #hotgirl #lipsync #cutegirl #muvik2018

Muvik (@muvik.tv)

Đoán chiều cao đi các bae. Anh ấy chắc phải 2m ấy nhỉ 😂
#muvik #muviker #muvikapp #muviktv #boss #nctu #nguyenphuocbinh #dance #dancecover #muvik2018

Muvik (@muvik.tv)

Giải ông chồng của năm. Người ấy của bạn có xứng đáng nhận?
#muvik #muviker #muvikapp #muviktv #vinhdanh #family #husband #cutecouple #muvik2018

Muvik (@muvik.tv)

Tập thể dục buổi sáng nào các man 😂
#muvik #muviker #muvikapp #muviktv #ppap #annle #cutegirl #dance #muvik2018

Muvik (@muvik.tv)

Chồng ai mà dễ thương thế chứ? Lêu lêu lêu 😂
#muvik #muviker #muviktv #muvikapp #7lement #vitas #cuteboy #dance #funny #muvik2018
More...