😉په یچئ:✦ ئـــەم کـوچــەریــن✦ (@am_kocherin)

⚫️⚪️
صالح قاسم احمد زئوكي ل سالا ١٩٨١ بوو يه پئشمه رگه دگه ل صادق عمر بويه پئشمه رگه ل سالا ١٩٨٤ دگه ل محو گه ودا بويه (ئامر مه فره زه)ل سالا ١٩٨٥دوو جارا بريندار بويه ب سه ختي ل لسه ر حديدئ (يرانئ)بو چاره سه ريئ برينه (يرانئ) پشتي هينگئ ل سالا ١٩٨٦ بويه مسئول ل منه زه ما شهيد (يسماعيل محئ تئلي) ل سالا ١٩٨٨ كوچبه ر بويه توركيا بويه ل باژئرئ (ديار به كر) ل سالا ١٩٩١ زڤريه (كوردستانئ) پشتي هينگئ بويه (ئامر به ته ليون) دگه ل هئزا به رئز هئژا (علي علي زئوكي) پشتي هينگئ ل سالا ١٩٩٤ بويه ئاسايشا گومركا (يبراهيم خه ليل) ١٩٩٨ڤه گوهاستيه بو ئاسايشا گشتي ل (هه ولئرئ) دگه ل به رئز (تمر كوچه ر) و ل سالا ٢٠٠٤ بويه ( ئامر فه وج) فه رماندا سپيلكئ و لسالا ٢٠١٤ ڤه گوهاستن فه رماندا (دهوكئ) وو به ژداري كريه د شه رئ (داعشئ) دا وو دگه ل چه ندين كه سئن عه شيره تا زئوكيا دگه ل وي وه كي ( خو به غش) به ژدار بوينه وو هه تا ئه ڤرو ژي به رده وامه لسه ر كارئ خو يئ پيروز و نوكه ژي بويه ( ئا مر به ته ليون) پله (عه قيد) ل ميحوه رئ ( كه سكئ ) وو (شنگالئ) و أن شاءلله خودئ هه ر يئت وه كي ته زئده كه ت و دناف مه دا و هه ر به رده وام بن لسه ر كارئ خو يئ پيروز سه ر كه فتيبن أن شاءلله ....
😊😍😉
..
.
بەرێ خوبدە پوستێن بەری ڤان😉
..
Like👍
Comment💭
Tag friend🌷
Follow>> @am_kocherin😍😍
Ⓜ️#pasha

😉په یچئ:✦ ئـــەم کـوچــەریــن✦ (@am_kocherin)

ئەڤە ژیک هەیە 😍😍😁🌹
...
...
.
😊😍😉
..
.
بەرێ خوبدە پوستێن بەری ڤان😉
..
Like👍
Comment💭
Tag friend🌷
Follow>> @am_kocherin😍😍
Ⓜ️#pasha

Pasha.....hip hop (@pashaa_officiall)

مثل من باش
خشن اما بی ریاح
#Pasha
#lantori📽️🎬🔪☠️💰💉
EP
#ALBOM
منتظر باشید
#ایران
#شیراز

😉په یچئ:✦ ئـــەم کـوچــەریــن✦ (@am_kocherin)

جاڤەرێ عەشیرێت دی بن 😊😉
..
.
بەرێ خوبدە پوستێن بەری ڤان😉
..
Like👍
Comment💭
Tag friend🌷
Follow>> @am_kocherin😍😍
Ⓜ️#pasha

Shining. (@shiningshining_)

밤도깨비야시장
이태원 파샤, 오레노
밤도깨비야시장은
날씨가 별로여서 대충 보고
케밥이 땡겨서 이태원 고
#pasha 파샤 맛있어요!
1번 시키면 됨
오레노에서 비스마르크 피자와
스파클링 와인 한 잔
트러플은 나와 안 맞는걸로....
윤 미안 ㅋㅋ
일본가서 오레노 갓포에 가겠다!

#야시장 #밤도깨비야시장 #럽스타그램 #데이트 #이태원 #파샤 #오레노 #맛스타그램 #먹스타그램 #일상 #데일리 #먹방 #맛집 #instafood #foodie #foodstagram #lovestagram #couple #love #pic #daily #itaewon #yummy
More...