Hòa Nhã Chân (@t.h.i.e.n_)

... Bước vào giai đoạn khủng hoảng "cận #30".
Câu nói dạo gần đây bị nghe nhiều nhất là "vài năm nữa là những #9x đầu đời bước sang tuổi 30" vài năm là nhiều đấy...
... #Q đang tự hỏi là "Q là ng của thập niên trước hay là ng của thế kỷ trước.
Ai giấu đĩa bay của tui thì giả tui để tui còn cuốn xéo về hành tinh của mình đây.
More...