Ngọc Huyền (@huyenanne93)

Tông sệt tông luôn mà k biết có qua nổi cái tháng #côhồn này k😫từ đầu tháng tới giờ đen đủ đường r hết nọ tới kia k đâu vào đâu cả😞
#savaltoreclutchreplica #nailshanddesign #redclour
Toàn #red thế mờ #whitehand 😣

Ngọc Huyền (@huyenanne93)

Tông sệt tông luôn mà k biết có qua nổi cái tháng #côhồn này k😫từ đầu tháng tới giờ đen đủ đường r hết nọ tới kia k đâu vào đâu cả😞
#savaltoreclutchreplica
#nailshanddesign #redclour
Toàn #red thế mờ #whitehand 😣
More...