Min Chu (@minchu1811)

Những lúc xa Anh trong lòng nhung nhớ
Vẫn biết Anh yêu không về với em
Nhưng em vẫn luôn luôn tin rằng
Ngày nào đó Anh yêu quay về
Sẽ mãi bên nhau không rời anh hỡi
#myday #sefile #sefiletime #likesefie #photoinsta #mylifestyle #likeinsta #likephoto #mylife #enjoylife #happyday #hairstyle #makeupbyme #mac #maclipstick #beautiful #beauty #lovely #cute #cutegirls #beautygirl #teengirl #goodgirl #derss #daughtervietnam #minchu #dungnguyen

Min Chu (@minchu1811)

Giờ muốn gặp người tôi Thương
Muốn biết tâm trạng Người ấy như thế nào
Đã yêu ai chưa hay vẫn vậy
Muốn nói với Người rằng
Tôi vẫn còn Thương
#myday #sefile #sefiletime #likesefie #photoinsta #mylifestyle #likeinsta #likephoto #mylife #enjoylife #happyday #hairstyle #makeupbyme #mac #maclipstick #beautiful #beauty #lovely #cute #cutegirls #beautygirl #teengirl #goodgirl #derss #daughtervietnam
More...