💜پیج فارسی عروس استانبولی💜 (@istanbullugelin_farsi)

41.Bölüm 2. ön izleme!
Akif ! 😱😂
دومین پیش نمایش قسمت ۴۱
آکیف:کسی اینجا نیست ؟.
-خوش اومدی
آکیف:عمو حلیم شمایی مگه نه؟.
-تو مارو خیلی دست کم گرفتی،هنوزم داری میگیری، بهت نشون میدیم کی هستیم.
@fatihkoyunolu #fatihkoyunoğlu #fatihkoyunoglu #istanbullu_gelin #istanbullugelin #startv #sezon2 #o3medya #dizi #onizleme

💜پیج فارسی عروس استانبولی💜 (@istanbullugelin_farsi)

41.Bölüm 1. ön izleme!
اولین پیش نمایش قسمت ۴۱
ریحان : نمیخواستم از دستت بدم پسرم نمیخواستم از دستت بدم
آدم: منتظر منتی از من ؟ ضربه ی ترسناکترین دشمنم هم انقدر بی رحم نبود
ریحان : آدم آدم پسرم نرو آدم...
پ.ن:جمله اول ریحان نامفهومه...
@firattanis @semradincer_oyuncu #firattaniş #firattanis #semradincer #onizleme #istanbullu_gelin #istanbullugelin #startv #o3medya #dizi #sezon2

💜پیج فارسی عروس استانبولی💜 (@istanbullugelin_farsi)

40.Bölüm | Süreyya'yı yıkan konuşma | 😑❤️
Last Part .
| حرف هایی که ثریا رو نابود کرد | 😑❤️
پ.ن:من اینجا با گریه ثریا بغض کردم..واقعاا عالی بازی کرد👌رنجی که ثریا کشید کاملا مشهود بود😭❤️
@aslienver @ozcandeniz @ipekbilginipek @fatihkoyunolu @neslihanyeldan #aslienver #aslıenver #özcandeniz #ozcandeniz #artunkasapoglu #ipekbilgin #fatihkoyunoğlu #neslihanyeldan #kirikkalpler #kırıkkalpler #startv #sezon2 #dizi #o3medya #istanbullugelin #istanbullu_gelin #sureyyaboran #farukboran

💜پیج فارسی عروس استانبولی💜 (@istanbullugelin_farsi)

40.Bölüm | Süreyya'yı yıkan konuşma | 😑❤️
Part 6 .
| حرف هایی که ثریا رو نابود کرد | 😑❤️
این دویدن امیر چه مسخره بود..هم توهین کرد هم انتظار داره برن دنبالش!!
@aslienver @ozcandeniz #aslienver #aslıenver #özcandeniz #ozcandeniz #artunkasapoglu #ipekbilgin #fatihkoyunoğlu #neslihanyeldan #kirikkalpler #kırıkkalpler #startv #sezon2 #dizi #o3medya #istanbullugelin #istanbullu_gelin #sureyyaboran #farukboran

💜پیج فارسی عروس استانبولی💜 (@istanbullugelin_farsi)

40.Bölüm | Süreyya'yı yıkan konuşma | 😑❤️
Part 4 .
| حرف هایی که ثریا رو نابود کرد | 😑❤️
پ.ن:همانا اینجا بود که ادمین از حرص آتش گرفت...😣
@aslienver @ozcandeniz #aslienver #aslıenver #özcandeniz #ozcandeniz #artunkasapoglu #ipekbilgin #fatihkoyunoğlu #neslihanyeldan #kirikkalpler #kırıkkalpler #startv #sezon2 #dizi #o3medya #istanbullugelin #istanbullu_gelin #sureyyaboran #farukboran
More...