ViviAn Le (@vforvivu)

Cuối năm bận rộn, mấy chị em nhớ phải chăm sóc cơ thể, đừng để mệt mỏi nha 😌💆🏻💆🏻‍♂️ #vietnamese #spa #massagetherapist #beautyproducts #beautytips #teaspavietnam #teaspa2017 #bodymassage #instagood #instapic

ViviAn Le (@vforvivu)

Nối mi Nhật Bản tự nhiên😍😘. Gần tết rồi, liên hệ Tea Spa làm đepj nha mấy chị em 😆. Eyelashes extensions this afternoon 😍😍🌸🎉💃🏻 🤳👉🏻📲 0969683693 #eyelashextensions #dolleyes #3dlashes #eyelashes #japanesestyle #vforvivu #teaspavietnam #teaspa #teaspavuonchuoi #noimi #noiminhatban #vietnamese #instabeauty #beautytips #instadaily #instagood #instapicture #noimitunhien #deptunhien

ViviAn Le (@vforvivu)

Nối mi Nhật Bản tự nhiên😍😘. Gần tết rồi, liên hệ Tea Spa làm đepj nha mấy chị em 😆. Eyelashes extensions this afternoon 😍😍🌸🎉💃🏻 🤳👉🏻📲 0969683693 #eyelashextensions #dolleyes #3dlashes #eyelashes #japanesestyle #vforvivu #teaspavietnam #teaspa #teaspavuonchuoi #noimi #noiminhatban #vietnamese #instabeauty #beautytips #instadaily #instagood #instapicture #noimitunhien #deptunhien

ViviAn Le (@vforvivu)

Nối mi Nhật Bản tự nhiên😍😘. Gần tết rồi, liên hệ Tea Spa làm đepj nha mấy chị em 😆. Eyelashes extensions this afternoon 😍😍🌸🎉💃🏻 🤳👉🏻📲 0969683693 #eyelashextensions #dolleyes #3dlashes #eyelashes #japanesestyle #vforvivu #teaspavietnam #teaspa #teaspavuonchuoi #noimi #noiminhatban #vietnamese #instabeauty #beautytips #instadaily #instagood #instapicture #noimitunhien #deptunhien
More...