Francesco Triozzi (@franciframh)

Ora capisco perché alla birreria di Lambrate, il barista mi disse: "Hey Guè Pequeno" 😉. Avrei preferito essere paragonato Thom Yorke, ma va bene così.
#occhioguercio #guè #wè #occhio #malocchioprezzemolo e #FINOCCHIO #prada #love #York #maiunagioia #creep #iveseenitall #insomma pH @_lily_lee_

RICKY the perfect (@rickytheperfect)

_*#new#Album#saw#wè#ded#kra-z*_
_*Will be aivailable next week🙌*_
_*Motivation#brand#succes#tuned✔️*_
_*Follow @rickytheperfect designer on IG*_
_*Mr Official🙌*_
_Post Nd share_

Chris (@christov013)

Harrie den Haon van den Haajkaantsebaon hee overal ne hekel aon. Weer een mooi prentenboek voor onze Sarah erbij. #harriedenhaon #harriedenhaonvandenhaajkaantsebaon #stichtingtilburgsetaol #wè?! #tilburg

S_U_R_E_N_T_H_A_R...😎 (@_s_u_r_e_n._)

💔MY LIFE FULL DAMAGE💔
#Eña ànàlu Eñakû yaru îlà Eñgà póñàlu eñàku ithàà thólà dà 😓

#aluga vàñthàlu àlugàlîyà kànnà mûdiñànû Tûñgàlîyàà
Kàßtó Irûthàlû kàtîklà Thàpàà ßèîyàmà Màtîkîràn 😔

#Mûdhûgû pîñàdî Pèßûrà nàielam mûnjî munàlà Pèßàmatàn
👿

#vàzhàvàè Pudîklà èñàkutha analu vàzhûrà Vèxulà 😑 **THA 😡

# LóvE kîvû là thûkî Mûtta katîtañ ßatayamavàa Nànu ßinglè aîyûtàñ 🚶🔥 #Wè Lîvê ïñ ä Fràçtûrè WórlD . I'vé à
Alwàyß ßèè it àß my róle àß àn àrtîßt tó àttèmpt tó màkè Whólènèßß 😎💜✌️ #Handfracturèd 😞

#Rècóver SOON 😎✌️

Ayoub B'Tina (@ayoubbtina)

#Have #A #Good #Day #Everryone 🌝🌛 #Wè Have Dream In Wè Life
L'ets Begin 🌝🌛

Taz334 (@taz335)

Diretto idro 64%, caputo blu+1.

Datterini così comè, fiordilatte, friggitelli e lardo di cinta senes.
Condimento del mastro @sc0059.

#pizza #pizzanapoletana #neapolitanpizza #verace #caputo #datterinogiallo #lardo #cintasenese #fuordiagerola #friggitelli #wè

KALEPWA (@kalepwa)

@roodyroodboyhaiti
Pou #travay Artis la san #achete figi pou #travay li,li pral vin yon #senye nan #HMI la...paske #misye #montre li pa gen #menm jan ak tout artis. Nou poko ap we sa konya..#kombyen nan nou ki avel fem #wè nou
More...