Lanh Chanh (@lananh.nguyen) [similar]

Lanh Chanh (@lananh.nguyen)

Giữa tháng đã hết xiền 😓😓😓

Lanh Chanh (@lananh.nguyen)

Đi đâu không quan trọng, quan trọng là đi với ai 🌻🌻🌻

Lanh Chanh (@lananh.nguyen)

Mẹ bảo dạo này con gái hay đi làm về muộn vất vả, nhìn mặt "nhợt nhạt, xanh xao" 😂😂 ăn nhiều vào cho béo 😵😵

Lanh Chanh (@lananh.nguyen)

Lần đầu làm chuyện ấy, làm theo linh cảm nên ếu ngon tý nào 😑😑

Lanh Chanh (@lananh.nguyen)

Bạn hàng xóm bảo trẻ trâu mới dùng snow 😒😒

Lanh Chanh (@lananh.nguyen)

Như con chết đói 😵😵😵

Lanh Chanh (@lananh.nguyen)

Dưới cây vô ưu đản sanh thị hiện.

Lanh Chanh (@lananh.nguyen)

Mưa là khúc hát..
Mưa là năm tháng...

Lanh Chanh (@lananh.nguyen)

Nem chua hoa thanh quế to đùng 😮😮
Đúng là không mất xiền ăn ngon hẳn :3
More...